Proceeding: 1/21 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie miasta Maków Mazowiecki i gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego

Deadlines:
Published : 08-04-2021 16:03:00
Placing offers : 26-04-2021 10:00:00
Offers opening : 26-04-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 99.2 2021-04-08 16:03:00 Proceeding
Opis Przedmiotu Zamówienia - Załącznik Nr 1.zip zip 398.16 2021-04-08 16:03:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 376.39 2021-04-08 16:03:00 Proceeding
Wzór umowy - Załącznik Nr 8 (003).pdf pdf 148.23 2021-04-08 16:03:00 Proceeding
Formularz ofertowy - Załącznik Nr 2.doc doc 72.5 2021-04-08 16:03:00 Proceeding
Oświadczenia o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia - Załącznik Nr 3.doc doc 41.5 2021-04-08 16:03:00 Proceeding
Oświadczenie - grupa kapitałowa - Załacznik Nr 4.doc doc 35.5 2021-04-08 16:03:00 Proceeding
Wykaz osób - Załącznik Nr 6.doc doc 31.5 2021-04-08 16:03:00 Proceeding
Wykaz wykonanych usług - Załącznik Nr 5.doc doc 37.5 2021-04-08 16:03:00 Proceeding
Zobowiązanie podmiotu trzeciego - Załącznik Nr 7.doc doc 34 2021-04-08 16:03:00 Proceeding
SWZ - Zmiana.doc.pdf pdf 159.47 2021-04-09 09:56:52 Public message
Załącznik Nr 2 do SWZ - AKTUALNY.doc doc 69.5 2021-04-09 09:56:52 Public message
Załacznik Nr 4 do SWZ - AKTUALNY.doc doc 37.5 2021-04-09 09:56:52 Public message
Załącznik Nr 6 do SWZ - AKTUALNY.doc doc 33.5 2021-04-09 09:56:52 Public message
SWZ zmiana 2.pdf pdf 118.25 2021-04-16 12:05:01 Public message
pytania i odpowiedzi.pdf pdf 237.58 2021-04-20 14:32:50 Public message
OPZ zmiana (003).pdf pdf 114.78 2021-04-20 14:32:50 Public message
Wzór umowy - Załącznik Nr 8 - zmiana (003).pdf pdf 152.81 2021-04-20 14:32:50 Public message
informacja o przeznaczonych środkach na wykonanie zadania.pdf pdf 105 2021-04-26 10:06:07 Public message
informacja o unieważnieniu postepowania.pdf pdf 112.25 2021-04-26 11:40:21 Public message

Announcements

2021-04-26 11:40 Monika Bukowska Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania

informacja o unieważ [...].pdf

2021-04-26 10:06 Monika Bukowska Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

informacja o przezna [...].pdf

2021-04-20 14:32 Monika Bukowska Zamawiający informuje, iż w postępowaniu wpłynęły pytania. W załączeniu pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami.

pytania i odpowiedzi [...].pdf

OPZ zmiana (003).pdf

Wzór umowy - Załączn [...].pdf

2021-04-16 12:05 Monika Bukowska Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert.

SWZ zmiana 2.pdf

2021-04-09 09:56 Monika Bukowska Zamawiający informuje, iż dokonano zmiany treści SWZ (plik w załączeniu)
Zmianie ulegają również załączniki do SWZ: Nr 2, Nr 4 i Nr 6

SWZ - Zmiana.doc.pdf

Załącznik Nr 2 do SW [...].doc

Załacznik Nr 4 do SW [...].doc

Załącznik Nr 6 do SW [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 495