Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZ.272.1.5.2021 Legnickie Pole, pobenedyktyński zespół klasztorny (XVIIIw.); restauracja i odnowienie budynków - etap 6

Jolanta Korfanty
Powiat Legnicki
Deadlines:
Published : 08-04-2021 13:01:00
Placing offers : 26-04-2021 09:00:00
Offers opening : 26-04-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications


Zarząd Powiatu Legnickiego zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

1. Dane dotyczące zamawiającego:

Powiat Legnicki, pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, telefon (76)7243560, faks (76) 7243406; godziny urzędowania: (pn-pt) 7:30 – 15:30, strona internetowa: bip.sp-legnica.dolnyslask.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.). postępowanie jest prowadzone na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_legnicki

3. Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa zadania: Legnickie Pole, pobenedyktyński zespół klasztorny (XVIIIw.); restauracja i odnowienie budynków - etap 6.

Zakres rzeczowy: Niniejsze zamówienie obejmuje wyłącznie prace na budynkach nr 6 i 7.

Miejsce wykonania zamówienia: Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, ul. Benedyktynów 4, 59-241 Legnickie Pole, województwo dolnośląskie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ rozdz. XXVI.

4. Termin składania ofert: 26.04.2021 r. do godz. 09:00.

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 107.96 2021-04-08 13:01:00 Proceeding
SWZ rozdz. I-XXIV.pdf pdf 419.78 2021-04-08 13:01:00 Proceeding
SIWZ rozdz. XXV Załączniki.zip zip 350 2021-04-08 13:01:00 Proceeding
SIWZ rozdz. XXVI Dokumentacja techniczna.zip zip 28505.35 2021-04-08 13:01:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie SWZ z dnia 19.04.2021.pdf pdf 139.86 2021-04-19 12:31:16 Public message
SWZ rozdz. I-XXIV po zmianie z dnia 19.04.2021.pdf pdf 421.76 2021-04-19 12:31:16 Public message
INFORMACJA z otwarcia ofert.pdf pdf 167.69 2021-04-26 12:18:10 Public message
Informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 180.1 2021-04-27 14:34:16 Public message

Announcements

2021-04-27 14:34 Jolanta Korfanty Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z rozstrzygnięciem postępowania opublikowanym w załączniku do niniejszego komunikatu.

Informacja o wyniku [...].pdf

2021-04-26 12:18 Jolanta Korfanty Informacja z dnia 26.04.2021 r.: Zapraszamy do zapoznania się z informacją z otwarcia ofert opublikowaną w załączniku do niniejszego komunikatu.

INFORMACJA z otwarci [...].pdf

2021-04-26 09:00 Buyer message Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 700 000 zł (siedemset tysięcy złotych).
2021-04-19 12:31 Jolanta Korfanty Informacja z dnia 19.04.2021 r.: Zapraszamy do zapoznania się ze zmianą treści SWZ (polegającą na podaniu uzasadnienia braku podziału na części) opublikowaną w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do niniejszego komunikatu.
W drugim załączniku udostępniamy zmienioną SWZ rozdz. I-XXIV. Zmiana jest zaznaczona zielona czcionką.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SWZ rozdz. I-XXIV po [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 708