Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DPS/DG/ZP/61/1/PN/2021 Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku o funkcji mieszkalnej na funkcję biurowo- administracyjną, rozbiórka schodów zewnętrznych

Przemysław Tomasiuk
Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Department: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku
Deadlines:
Published : 07-04-2021 20:42:00
Placing offers : 29-04-2021 10:00:00
Offers opening : 29-04-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Zamawiający w celu złożenia prawidłowej oferty na: Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku o funkcji mieszkalnej na funkcję biurowo- administracyjną, rozbiórka schodów zewnętrznych - w ramach realizacji zadania pod nazwą: ,,Przebudowa budynku mieszkalnego INTERNAT na budynek administracyjny dołącza do opisu przedmiotu zamówienia Projekt techniczny na instalację elektryczną.   W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

    

Zamawiający działając na podstawie art. 271 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert do dnia 29 kwietnia 2021 r. 

Zamawiający modyfikuje treść ogłoszenia o zamówieniu:   

Termin i godzina składania ofert : 29.04.2021 godz: 10:00

Termin otwarcia ofert: 29.04.2021 godz: 10:30

Termin związania z ofertą : 28.05.2021


Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
przedmiary.7z 7z 14364.79 2021-04-07 20:42:00 Proceeding
SWZ Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku 19.03.2021 r..docx docx 104.86 2021-04-07 20:42:00 Proceeding
SWZ Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku.pdf pdf 932.28 2021-04-07 20:42:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu 08d8f9d2-fd3c-9ae4-805c-9c00015d3084.pdf pdf 114.8 2021-04-07 20:42:00 Proceeding
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.7z 7z 17666.99 2021-04-07 20:42:00 Proceeding
MODYFIKACJA SWZ wraz z załącznikami.zip zip 684.16 2021-04-15 17:09:51 Proceeding
ogłoszenie o zmianie 08d8ff62-3ca6-2042-02c0-66000167e778.pdf pdf 51.11 2021-04-15 17:10:29 Proceeding
Umowa po zmianie.pdf pdf 159.79 2021-04-15 17:10:29 Proceeding
ZMIANA SWZ wraz z załącznikami.odt odt 108.48 2021-04-15 17:10:29 Proceeding
zmiany.pdf pdf 469.68 2021-04-15 17:10:29 Proceeding
08d90414-69b5-965e-5218-070001f9c3a7.pdf pdf 34.51 2021-04-20 18:04:57 Proceeding
08d90414-69b5-965e-5218-070001f9c3a7.pdf pdf 34.51 2021-04-20 18:05:03 Proceeding
Projekt techniczny na instalację elektryczną..zip zip 21992.61 2021-04-20 18:10:57 Proceeding
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 172.02 2021-04-29 10:10:43 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 264.71 2021-04-29 13:09:56 Public message
Informacja o wyborze oferty.odt odt 25.02 2021-05-28 08:19:35 Public message
Informacja o wyborze oferty.odt.XAdES XAdES 5.84 2021-05-28 08:19:35 Public message
08d93611-f4bd-861e-7aee-390001a83db1 (1).pdf pdf 65.61 2021-06-24 08:34:20 Public message
08d93611-f4bd-861e-7aee-390001a83db1 (1).pdf.XAdES XAdES 5.86 2021-06-24 08:34:20 Public message
Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf pdf 61.5 2022-01-05 13:53:23 Public message

Announcements

2022-01-05 13:53 Przemysław Tomasiuk Ogłoszenie o wykonaniu umowy.

Ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2021-06-24 08:34 Przemysław Tomasiuk W załączniku zamawiający przesyła ogłoszenie o wyniku postępowania.

08d93611-f4bd-861e-7 [...].pdf

08d93611-f4bd-861e-7 [...].XAdES

2021-05-28 08:19 Przemysław Tomasiuk Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].odt

Informacja o wyborze [...].XAdES

2021-04-29 13:09 Przemysław Tomasiuk Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert. Wiadomość w załączniku.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-29 12:53 Przemysław Tomasiuk The message was withdrawn by the Buyer.
2021-04-29 10:10 Przemysław Tomasiuk Zamawiający podaje kwotę na sfinansowanie zamówienia. Wiadomość w załączniku.

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1484