Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MT.2370.10.2021 WYKONANIE DOBIEGU DO WSPINALNI ORAZ PLACU TRENINGOWEGO

Mariusz Krawczyk
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie Department: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach
Deadlines:
Published : 06-04-2021 14:38:00
Placing offers : 23-04-2021 13:00:00
Offers opening : 23-04-2021 13:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.pdf pdf 1457.35 2021-04-06 14:38:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ przedmiar.pdf pdf 128.6 2021-04-06 14:38:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ projekt techniczny.pdf pdf 1153.23 2021-04-06 14:38:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ.pdf pdf 150.05 2021-04-06 14:38:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy.docx docx 351.8 2021-04-06 14:38:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SIWZ.pdf pdf 1220.46 2021-04-06 14:38:00 Proceeding
Załączniki nr 4 i 5 do SIWZ.pdf pdf 158.35 2021-04-06 14:38:00 Proceeding
Załączniki nr 6 i 7 do SIWZ.pdf pdf 181.89 2021-04-06 14:38:00 Proceeding
Załaczniki 3 -7.docx docx 342.17 2021-04-06 14:38:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 104.49 2021-04-06 14:38:00 Proceeding
wyjaśnienia do treści SWZ z 21.04.2021.pdf pdf 82.57 2021-04-21 11:30:05 Public message
wyjaśnienia do treści SWZ z 20.04.2021.pdf pdf 167.01 2021-04-20 14:48:55 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.2 2021-04-20 14:57:41 Public message
Załącznik nr 1 SWZ przedmiar poprawiny.pdf pdf 120.8 2021-04-20 14:57:41 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 60.72 2021-04-23 14:12:18 Public message
Informacja o odrzuceniu oferty.pdf pdf 79.89 2021-04-27 12:45:01 Public message
Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty strona.pdf pdf 131.58 2021-05-04 13:24:22 Public message

Announcements

2021-05-04 13:24 Mariusz Krawczyk Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.

Informacja z wyboru [...].pdf

2021-04-27 12:45 Mariusz Krawczyk Informacja o odrzuceniu oferty

Informacja o odrzuce [...].pdf

2021-04-23 14:12 Mariusz Krawczyk Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-23 13:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross 110246,04 zł
2021-04-21 11:30 Mariusz Krawczyk Zamawiający udostępnia wyjaśnienia do treści SWZ z 21.04.2021

wyjaśnienia do treśc [...].pdf

2021-04-20 14:57 Mariusz Krawczyk 1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2. Załącznik nr 1 do SWZ Przedmiar robót poprawiony

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Załącznik nr 1 SWZ p [...].pdf

2021-04-20 14:48 Mariusz Krawczyk Zamawiający udostępnia wyjaśnienia do treści SWZ z 20.04.2021
Uwaga
Ulega zmianie termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert

wyjaśnienia do treśc [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 677