Proceeding: 32-W6-2021 Dostawa elementów do pieczątek Modico

Zamówienia Publiczne
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Deadlines:
Published : 06-04-2021 14:22:00
Placing offers : 09-04-2021 08:30:00
Offers opening : 09-04-2021 08:35:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty bez podania przyczyny.


Kontakt pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami będzie się odbywał tylko poprzez Platformę zakupową Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/skw_gov.

Udzielenie odpowiedzi innych niż wskazane w kryteriach i warunkach formalnych, bądź udzielenie odpowiedzi w sposób niejednoznaczny spowoduje odrzucenie oferty.

UWAGA: Zamawiający nie akceptuje zamienników ani produktów równoważnych.


Procedura

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na każdą pozycję przedmiotu zamówienia niezależnie, tym samym jest wymagane złożenie oferty na wszystkie pozycje przedmiotu zamówienia.

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany na całość przedmiotu zamówienia.

Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie złożonego drogą elektroniczną zamówienia (bez pisemnej umowy).

-----------------------------------------

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

2021-04-13 08:50 Zamówienia Publiczne Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę niżej wymienionego Wykonawcy: "MODICO-STAMPPOINT" Bogusław Małczyński, ul. Alpejska 57, 04- 628 Warszawa Cena gross 54 555,42zł.
2021-04-07 14:57 Zamówienia Publiczne W związku z wpłynięciem pytania od potencjalnego Wykonawcy o treści przedstawionej poniżej, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:
PYTANIE:
Dzień dobry. Czy będzie to jednorazowe zamówienie na podane ilości, czy sukcesywne dostarczanie towaru?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający wymaga dostawy całości zamawianego asortymentu w terminie do 2 tygodni od dnia otrzymania zamówienia

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 MODICO 2 cartridge czerwony - 1050 pc. - (0)
2 MODICO 2 gumka do naświetlania - 1050 pc. - (0)
3 MODICO 2 oprawka - 850 pc. - (0)
4 MODICO 3 oprawka - 250 pc. - (0)
5 MODICO 3 cartridge czerwony - 250 pc. - (0)
6 MODICO 3 gumka do naświetlania - 250 pc. - (0)
7 MODICO 4 oprawka - 850 pc. - (0)
8 MODICO 4 cartridge czerwony - 1050 pc. - (0)
9 MODICO 4 gumka do naświetlania - 1050 pc. - (0)
10 MODICO 5 cartridge czerwony - 150 pc. - (0)
11 MODICO 5 gumka do naświetlania - 150 pc. - (0)
12 MODICO 5 oprawka - 150 pc. - (0)
13 MODICO 6 cartridge czerwony - 200 pc. - (0)
14 MODICO 6 gumka do naświetlania - 200 pc. - (0)
15 MODICO 6 oprawka - 200 pc. - (0)
16 MODICO R45 cartridge czerwony - 150 pc. - (0)
17 MODICO R45 gumka do naświetlania - 150 pc. - (0)
18 MODICO R45 oprawka - 150 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5414 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do 2 tygodni od dnia otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub podać proponowany termin dostawy w dniach (nie więcej niż 14 dni). (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu i rozładunku we wskazane miejsce po stronie Wykonawcy. Dostawa na adres: ul. Wojciecha Oczki 1, 02-007 Warszawa Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
5 Związanie Ofertą - Wykonawca pozostaje związany Ofertą przez okres 20 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania oferty. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Gwarancja - Gwarancja na okres min. 12 miesięcy. Okres gwarancji liczony od daty podpisania przez obie strony protokołu przyjęcia-przekazania całej dostawy. Protokół sporządza Wykonawca. Proszę wpisać "Akceptuję" (0)
7 Podwykonawcy - Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy samodzielnie - wpisać "TAK" lub z możliwym udziałem wymienionych podwykonawców - wpisać "Nazwę, Siedzibę, NIP" proponowanego podwykonawcy. (0)
8 Adres Wykonawcy - Należy podać adres/siedzibę Wykonawcy składającego ofertę. W przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną należy podać adres zamieszkania. (0)
Unlock the form

The number of page views: 118