Proceeding: WZP-1066/21/59/AG Usługa sprzątania budynków i utrzymania terenów zielonych

Alicja Wielęgowska - Niepostyn
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Published : 06-04-2021 13:56:00
Placing offers : 11-05-2021 12:00:00
Offers opening : 11-05-2021 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021-OJS066-171731-pl.pdf pdf 122.43 2021-04-06 13:56:00 Proceeding
SWZ- WZP-1066.21 .doc doc 1125 2021-04-06 13:56:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.doc doc 108 2021-04-28 11:42:12 Public message
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 548.11 2021-04-28 11:42:12 Public message
28.04.2021_ aktualny Załącznik nr 9 do SWZ- WZP-1066.21 .doc doc 381 2021-04-28 11:42:12 Public message
espd-request.pdf pdf 75.07 2021-04-28 11:42:12 Public message
espd-request.xml xml 107.72 2021-04-28 11:42:12 Public message
README.txt txt 0.93 2021-04-28 11:42:12 Public message
2021-OJS089-230843-pl.pdf pdf 66.13 2021-05-07 09:01:33 Public message
zmiana terminu w SWZ.pdf pdf 33.7 2021-05-07 09:02:32 Public message
Zmiana terminu paltforma.doc doc 70.5 2021-05-07 09:02:32 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 80.38 2021-05-11 13:06:25 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 86 2021-05-11 13:06:25 Public message
Wybór_strona.doc doc 92.5 2021-06-11 14:36:22 Public message
Wybór_strona.pdf pdf 111.72 2021-06-11 14:36:22 Public message
2021-OJS122-323920-pl.pdf pdf 102.39 2021-06-28 13:25:57 Public message

Announcements

2021-06-28 13:25 Alicja Wielęgowska - Niepostyn Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2021-OJS122-323920-p [...].pdf

2021-06-11 14:36 Alicja Wielęgowska - Niepostyn Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór_strona.doc

Wybór_strona.pdf

2021-05-11 13:06 Alicja Wielęgowska - Niepostyn Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].doc

2021-05-11 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 2 044 213,00 PLN brutto
2021-05-07 09:02 Alicja Wielęgowska - Niepostyn Informacja o zmianie terminu

zmiana terminu w SWZ [...].pdf

Zmiana terminu paltf [...].doc

2021-05-07 09:01 Alicja Wielęgowska - Niepostyn ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2021-OJS089-230843-p [...].pdf

2021-04-28 11:42 Alicja Wielęgowska - Niepostyn Zamawiający udziela wyjaśnień do treści SWZ

Odpowiedzi na pytani [...].doc

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

28.04.2021_ aktualny [...].doc

espd-request.pdf

espd-request.xml

README.txt

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1362