Proceeding: SWZ NR 30/2021/Chorzów Usługa ubezpieczenia Stadionu Śląskiego Sp. z o.o. w Chorzowie

Daria Pluta
Supra Brokers S.A.
Deadlines:
Published : 02-04-2021 13:30:00
Placing offers : 21-05-2021 11:00:00
Offers opening : 21-05-2021 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
JEDZ.zip zip 89.39 2021-04-02 13:30:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 125.29 2021-04-02 13:30:00 Proceeding
SWZ Stadion Śląski Chorzów.pdf pdf 696.31 2021-04-02 13:30:00 Proceeding
F178 Zmiany do SWZ.pdf pdf 202.19 2021-04-06 13:01:46 Public message
Poprawiony załącznik nr 10 do SWZ.pdf pdf 174.59 2021-04-06 13:01:46 Public message
F178 Informacje do SWZ.pdf pdf 32.85 2021-04-27 09:00:53 Public message
F178 Zmiany do SWZ.pdf pdf 29.72 2021-05-07 13:02:20 Public message
F620 SWZ Przetarg nieograniczony UE Stadion Śląski Chorzów - korekta numeracji.pdf pdf 276.42 2021-05-07 13:02:20 Public message

Announcements

2021-05-07 13:02 Daria Pluta Zmiana terminu składania ofert wraz ze zmianą SWZ (zmianie ulega numeracja załączników)

F178 Zmiany do SWZ.p [...].pdf

F620 SWZ Przetarg ni [...].pdf

2021-04-27 09:00 Daria Pluta Informacja do SWZ

F178 Informacje do S [...].pdf

2021-04-06 13:01 Daria Pluta Korekta załącznika nr 10 do SWZ

F178 Zmiany do SWZ.p [...].pdf

Poprawiony załącznik [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 549