Proceeding: NIK.271.1.2021 REALIZACJA OBIEKTU STADIONU MIEJSKIEGO W NOWYM SĄCZU przy ul. Kilińskiego wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów i otoczenia obiektu - realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Anna Bednarczyk
Nowosądecka Infrastruktura Komunalna Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 02-04-2021 09:29:00
Placing offers : 12-05-2021 11:30:00
Offers opening : 12-05-2021 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_NIK.271.1.2021.zip zip 5036.79 2021-04-02 15:19:14 Proceeding
Z_25_pdf_i edytowalny.zip.001 001 473632.82 2021-04-02 15:34:40 Proceeding
Z_25_pdf_i edytowalny.zip.002 002 473632.82 2021-04-02 15:34:45 Proceeding
Z_25_pdf_i edytowalny.zip.003 003 473632.82 2021-04-02 15:34:50 Proceeding
Z_25_pdf_i edytowalny.zip.004 004 473632.82 2021-04-02 15:34:55 Proceeding
Z_25_pdf_i edytowalny.zip.005 005 473632.82 2021-04-02 15:34:59 Proceeding
Z_25_pdf_i edytowalny.zip.006 006 473632.82 2021-04-02 15:35:04 Proceeding
Z_25_pdf_i edytowalny.zip.007 007 71764.2 2021-04-02 15:35:05 Proceeding
ZALACZNIKI_PFU_01_do_10.zip zip 416225.83 2021-04-02 15:35:09 Proceeding
ZALACZNIKI_PFU_11_do_26.zip zip 116453.28 2021-04-02 15:35:11 Proceeding
Zawiad_odwoł_GRAND.pdf pdf 574.93 2021-04-14 11:37:35 Public message
Odwołanie_GRAND_s.pdf pdf 189.33 2021-04-14 11:37:35 Public message
wyjaśnienie swz z dn.28.04.21-1 podpisany.pdf pdf 778.84 2021-04-28 16:53:34 Public message
PFU aktualizacja26.04.2021.zip zip 3575.05 2021-04-28 16:53:34 Public message
Z_18_zaktualizowany_Warunki woda scieki.zip zip 199.38 2021-04-28 16:53:34 Public message
MPEC_wykonana siec CO_mapa powykonawcza.zip zip 2514.9 2021-04-28 16:53:34 Public message
zmiana swz z dn.28.04.21 podpisany.pdf pdf 718.52 2021-04-28 16:55:52 Public message
zmiana swz z dn.05.05.21-2 podpisany.pdf pdf 723.19 2021-05-05 14:29:58 Public message

Announcements

2021-05-05 14:29 Anna Bednarczyk Zmiana SWZ z dn. 05.05.2021 r.

zmiana swz z dn.05.0 [...].pdf

2021-04-28 16:55 Anna Bednarczyk Zmiana SWZ z dn. 28.04.2021 r.

zmiana swz z dn.28.0 [...].pdf

2021-04-28 16:53 Anna Bednarczyk Wyjaśnienia treści SWZ z dn. 28.04.2021 r.

wyjaśnienie swz z dn [...].pdf

PFU aktualizacja26.0 [...].zip

Z_18_zaktualizowany_ [...].zip

MPEC_wykonana siec C [...].zip

2021-04-14 11:37 Anna Bednarczyk Informacja o wniesieniu odwołania oraz wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
Zamawiający Nowosądecka Infrastruktura Komunalna Sp. z o.o. zawiadamia o wniesieniu odwołania w dniu 12.04.2021 r. przez Wykonawcę: GRAND Andrzej Grygiel, Korzenna 91, 33-322 Korzenna.
Szczegóły w załączeniu.

Zawiad_odwoł_GRAND.p [...].pdf

Odwołanie_GRAND_s.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 2115