Proceeding: W.Sz.Z:TZ-280-13/21 W.Sz.Z:TZ-280-13/21 (pn) Dostawa cewników diagnostycznych, ablacyjnych oraz kabli i osprzętu do zabiegów elektrofizjologicznych; elektrod do czasowej przezżylnej stymulacji serca.

Anna Wutrych-Krajewska
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu Department: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 02-04-2021 09:12:00
Placing offers : 05-05-2021 09:30:00
Offers opening : 05-05-2021 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ 13-21 - cewniki ablacyjne itd.doc doc 664.5 2021-04-02 09:12:00 Proceeding
SWZ 13-21 - cewniki ablacyjne itd.pdf pdf 1187.65 2021-04-02 09:12:00 Proceeding
Załączniki od Zad Nr 1 do Nr 5.xlsx xlsx 36.78 2021-04-02 09:12:00 Proceeding
ogłoszenie 13-21.pdf pdf 177.96 2021-04-02 09:12:00 Proceeding
JEDZ 13-21.doc doc 260 2021-04-02 09:12:00 Proceeding
pytania i odpowiedzi 13-21.pdf pdf 186.53 2021-04-08 08:11:07 Public message
pytania i odp. 13-21.pdf pdf 164.33 2021-04-09 11:06:08 Public message
pytania i odpowiedzi 13-21.pdf pdf 339.09 2021-04-14 14:36:09 Public message
pytania i odpowiedzi z dnia 21.04.2021 , 13-21.pdf pdf 433.48 2021-04-21 14:12:34 Public message
Załącznik aktualny Zad Nr 3.xlsx xlsx 20.46 2021-04-21 14:12:34 Public message
informacjazotwrciaofert.pdf pdf 182.95 2021-05-05 10:24:33 Public message

Announcements

2021-05-05 10:24 Anna Wutrych-Krajewska Informacja z otwarcia ofert.

informacjazotwrciaof [...].pdf

2021-05-05 09:30 Buyer message Wartość szacunkowa dla poszczególnych zadań wynosi:
Zadanie Nr 1 - 386 200,00 zł netto
Zadanie Nr 2 - 65 000,00 zł netto
Zadanie Nr 3 - 449 600,00 zł netto
Zadanie Nr 4 - 53 800,00 zł net
Zadanie Nr 5 - 7 500,00 zł neto
2021-04-21 14:12 Anna Wutrych-Krajewska Pytania i odpowiedzi z dnia 21.04.2021 r. wraz z aktualnym załącznikiem Nr 2/3 do SWZ.

pytania i odpowiedzi [...].pdf

Załącznik aktualny Z [...].xlsx

2021-04-14 14:36 Anna Wutrych-Krajewska Pytania i odpowiedzi z dnia 14.04.2021 r.

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-04-09 11:06 Anna Wutrych-Krajewska Pytania i odpowiedzi z dnia 09.04.2021 r.

pytania i odp. 13-21 [...].pdf

2021-04-08 08:11 Anna Wutrych-Krajewska Pytania i odpowiedzi z dnia 08.04.2021 r.

pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 549