Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 08/ZP/21 Przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych (zadanie 18 budżetu projektu „Zintegrowany program wsparcia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni - edycja II”, tj. Zadanie 18 - MODUŁ PODNOSZENIA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH ST INF, MIMB, ARM dla 26 studentów I edycji WME projektu.- poz. 145-147

Zamówienia Publiczne
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Department: Sekcja Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 01-04-2021 12:53:00
Placing offers : 14-04-2021 09:00:00
Offers opening : 14-04-2021 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 105.74 2021-04-01 12:53:00 Proceeding
SWZ 08.docx docx 944.83 2021-04-01 12:53:00 Proceeding
SWZ 08.pdf pdf 2006.87 2021-04-01 12:53:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08.pdf pdf 51.74 2021-04-07 14:37:46 Public message
zapytania I.pdf pdf 644.38 2021-04-07 14:37:46 Public message
Zmiana do SWZ 08.pdf pdf 652.7 2021-04-07 14:37:46 Public message
08 Informacja z otwarcia 1.pdf pdf 710.73 2021-04-14 11:18:01 Public message
Zawiadomienie o wyborze 8.pdf pdf 767 2021-05-06 10:54:14 Public message
08 Informacja o finansowaniu.pdf pdf 668.95 2021-04-14 09:00:00 Public message

Announcements

2021-05-06 10:54 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-04-14 11:18 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

08 Informacja z otwa [...].pdf

2021-04-14 09:00 Buyer message Informacja o środkach finansowych

08 Informacja o fina [...].pdf

2021-04-07 14:37 Zamówienia Publiczne Zapytania i odpowiedzi, zmiana do SWZ, Ogłoszenie o zmianie

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

zapytania I.pdf

Zmiana do SWZ 08.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 648