Proceeding: CPZ.553.W16.2021 Zapytanie ofertowe poniżej progu- usługi- szkolenie "Kucharz małej gastronomii" dla 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku - Kamiennej

Deadlines:
Published : 31-03-2021 12:36:00
Placing offers : 08-04-2021 10:36:16
Offers opening : 08-04-2021 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


                                                                   


Zapytanie ofertowe poniżej progu- usługi- szkolenie "Kucharz małej gastronomii"
dla 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku - Kamiennej

w ramach projektu "Kreatywnie i Skutecznie"
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIETOKRZYSKIEGO 
na lata 2014-2020.Projekt partnerski z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skarżysku- Kamiennej

1. Szkolenie "Kucharz małej gastronomii" dla 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy
    w Skarżysku - Kamiennej
                                                                                                                                          

2. Szkolenie powinno obejmować minimum 25 godzin/tyg.                                                                                                                                     

3. Liczba godzin szkolenia minimum 85 godzin                                                                                                                                                    

4. Zajęcia powinny odbywać się w promieniu do 60km od siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku- Kamiennej, ul. 1 Maja 105,
   26-110 Skarżysko- Kamienna (lokalizacja miejsca odbywania się zajęć powinna zostać wpisana w formularzu ofertowym zał. 1)                      5. Pomieszczenia szkoleniowe powinny być dostosowane dla osób niepełnosprawnych                                                                                      

6. Planowany termin realizacji szkolenia: kwiecień/maj 2021r.                                                                                                                               

7. Termin składania ofert : do 08.04.2021r. godz. 9.00

 

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 41 25-17-397 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.                                  


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
WZÓR UMOWY SZKOLENIE INDYWIDUALNE KIS.pdf pdf 711.95 2021-03-31 12:36:00 Criterion
Harmonogram KIS logo.docx docx 489.14 2021-03-31 12:36:00 Criterion
Wzór umowy PDO.pdf pdf 997.25 2021-03-31 12:36:00 Criterion
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy KIS.docx docx 508.58 2021-03-31 12:36:00 Criterion
Klauzula informacyjna RODO.pdf pdf 502.85 2021-03-31 12:40:36 Public message

Announcements

2021-04-08 10:36 Renata Szwed Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: W postępowaniu ID441747 we wskazanym terminie składania ofert nie złożono żadnej oferty.
2021-03-31 12:40 Renata Szwed Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO

Klauzula informacyjn [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zapytanie ofertowe poniżej progu- usługi- szkolenie "Kucharz małej gastronomii" dla 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku - Kamiennej Zapytanie ofertowe poniżej progu- usługi- szkolenie "Kucharz małej gastronomii" dla 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku - Kamiennej 1 pc. Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam.
1 Maja 105
26-110, Skarżysko-Kamienna
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5414 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Umowa - Akceptacja wzoru umowy należy wpisać TAK / NIE

WZÓR UMOWY SZKOLENIE [...].pdf

(0)
3 Formularz oferty - formularz ofertowy w sprawie organizacji szkolenia należy poprawnie wypełnić oraz dołączyć wymagane załączniki. Attachment required

Załącznik nr 1 Formu [...].docx

(0)
4 Harmonogram - Do postępowania należy dołączyć harmonogram szkolenia z programem zajęć teoretycznych wypełniony według załącznika, ankietę oceniającą, dokument określający efekt uczenia się i nabycia kompetencji w wyniku przeprowadzonego szkolenia np. test, rozmowa oceniająca. Attachment required

Harmonogram KIS logo [...].docx

(0)
5 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - Akceptacja wzoru umowy należy wpisać TAK / NIE

Wzór umowy PDO.pdf

(0)
6 Oświadczenie - Do postępowania należy dołączyć oświadczenie potwierdzające dostosowanie pomieszczenia szkoleniowego dla osób niepełnosprawnych. Attachment required (0)

The number of page views: 145