Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.4.2021 Poprawa nawierzchni bitumicznej

Barbara Petka
Powiat Tczewski
Deadlines:
Published : 31-03-2021 09:57:00
Placing offers : 15-04-2021 10:00:00
Offers opening : 15-04-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 109.25 2021-03-31 09:57:00 Proceeding
SWZ (4) załączniki edytowalne.docx docx 137.43 2021-03-31 09:57:00 Proceeding
SWZ (4).pdf pdf 8272.91 2021-03-31 09:57:00 Proceeding
Załącznik Nr 3A - Projektowane postanowienia umowy cz 1.pdf pdf 934.6 2021-03-31 09:57:00 Proceeding
Załącznik Nr 3B - Projektowane postanowienia umowy cz 2.pdf pdf 939.37 2021-03-31 09:57:00 Proceeding
Załącznik Nr 4A - STWiORB cz 1.pdf pdf 299.17 2021-03-31 09:57:00 Proceeding
Załącznik Nr 4B - STWiORB cz 2.pdf pdf 1257.68 2021-03-31 09:57:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert (4).pdf pdf 360.49 2021-04-15 11:55:24 Public message
Informacja o wyborze oferty (4).pdf pdf 466.69 2021-04-22 15:01:31 Public message

Announcements

2021-04-22 15:01 Barbara Petka W załączeniu przekazuję informację o wyborze ofert

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-04-15 11:55 Barbara Petka W załączeniu informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarc [...].pdf

2021-04-15 10:00 Buyer message W trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 300 000,00 zł brutto, w tym:
na część nr 1 - 150 000,00 zł
na część nr 2 - 150 000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 609