Proceeding: 03/DA/21 03/DA/21 Budowa Mieszkalnego na nieruchomości położonej w Łodzi PRZY ULICY NAWROT W ŁODZI NA DZIAŁCE 198, 199 OBRĘB W-24

Deadlines:
Published : 30-03-2021 18:28:00
Placing offers : 19-04-2021 13:45:00
Offers opening : 19-04-2021 14:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 99.96 2021-03-30 18:28:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 4305.21 2021-03-30 18:28:00 Proceeding
załacznik nr 3 do SWZ.pdf pdf 2348.01 2021-03-30 18:28:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wykaz dokumentacji technicznej.zip zip 397417.09 2021-03-30 18:28:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ_część 2.zip zip 5781.96 2021-03-30 18:28:00 Proceeding
Wyjaśnienia do SWZ_1.pdf pdf 101.19 2021-04-12 20:23:00 Public message
załaczniki_rysunki.zip zip 3322.08 2021-04-12 20:23:00 Public message

Announcements

2021-04-12 20:23 Agnieszka Chmiela Wyjaśnienia do SWZ_1

Wyjaśnienia do SWZ_1 [...].pdf

załaczniki_rysunki.z [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 603