Proceeding: C/13/2021 Koszenie trawników na terenach parków, zieleńców i pasów drogowych w Szczecinie (w podziale na części)

Deadlines:
Published : 30-03-2021 14:42:00
Placing offers : 06-05-2021 11:00:00
Offers opening : 06-05-2021 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 173.17 2021-03-30 14:42:16 Proceeding
SWZ z zalacznikami.zip zip 2978.1 2021-03-30 14:42:20 Proceeding
Ogloszenie o zmianie ogloszenia o zamowieniu (przekazane).pdf pdf 74.75 2021-04-29 17:02:16 Public message
1 - wyjasnienia i zmiana SWZ.docx docx 16.79 2021-04-29 17:03:23 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 23.92 2021-05-06 15:55:07 Public message
Korekta - Informacja z otwarcia ofert.docx docx 24.06 2021-05-06 16:15:48 Public message

Announcements

2021-05-06 16:15 Joanna Kordecka Informacja z otwarcia ofert - korekta w zakresie trybu postepowania

Korekta - Informacja [...].docx

2021-05-06 15:55 Joanna Kordecka Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2021-05-06 11:00 Buyer message Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 3 527 000,00 zł brutto, w tym:
1) część I: 512 000,00 zl brutto
2) część II: 598 000,00 zl brutto
3) część III: 595 000,00 zl brutto
4) część IV: 653 000,00 zl gross
5) część V: 528 000,00 zl brutto
6) część VI: 373 000,00 zl brutto
7) część VII: 268 000,00 zl brutto
2021-04-29 17:03 Joanna Kordecka 1 - wyjasnienia i zmiana SWZ

1 - wyjasnienia i zm [...].docx

2021-04-29 17:02 Joanna Kordecka Ogloszenie o zmianie ogloszenia o zamowieniu

Ogloszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 697