Proceeding: 36910527 Zaprojektowanie i wybudowanie węzłów ciepłowniczych dla budynków mieszkalnych nr D i E przy ul. Ofiar Grudnia 70’ w Gdańsku

Deadlines:
Published : 30-03-2021 12:25:00
Placing offers : 06-05-2021 10:00:00
Offers opening : 06-05-2021 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 785 852 551

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zapytanie ofertowe 36910527.pdf pdf 694.89 2021-03-30 12:25:00 Subject of the order
SWZ.zip zip 16861.47 2021-03-30 12:25:00 Subject of the order
Umowa.zip zip 4766.37 2021-03-30 12:25:00 Subject of the order
27042021 pytania i odpowiedzi postępowanie nr 36910527.pdf pdf 602.78 2021-04-27 11:21:39 Public message
27042021 SWZ.pdf pdf 781.19 2021-04-27 11:21:39 Public message
27042021 zapytanie ofertowe 36910527.pdf pdf 695 2021-04-27 11:21:39 Public message
27042021 OFI_BudynekD_wezel.pdf pdf 1366.31 2021-04-27 11:21:39 Public message
27042021 OFI_BudynekE_wezel.pdf pdf 1400.89 2021-04-27 11:21:39 Public message
27042021 karta parametrów węzła cieplnego dla bud. D i E os. Robyg przy ul. Ofiar Grudnia 70’ w Gdańsku.pdf pdf 1255.29 2021-04-27 11:21:39 Public message

Announcements

2021-04-27 11:21 Iwona Soldat Do postępowania nr 36910527 na zaprojektowanie i wybudowanie węzłów ciepłowniczych dla budynków mieszkalnych nr D i E przy ul. Ofiar Grudnia 70’ w Gdańsku wpłynęły pytania, na które w załączeniu udzielamy odpowiedzi. Szczegóły odnośnie Zapytania ofertowego dostępne są na stronie internetowej: https://grupagpec.pl/dla-dostawcy/ oraz https://platformazakupowa.pl/pn/grupa_gpec

27042021 pytania i o [...].pdf

27042021 SWZ.pdf

27042021 zapytanie o [...].pdf

27042021 OFI_Budynek [...].pdf

27042021 OFI_Budynek [...].pdf

27042021 karta param [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zaprojektowanie i wybudowanie węzłów ciepłowniczych dla budynków mieszkalnych nr D i E przy ul. Ofiar Grudnia 70’ w Gdańsku. Zaprojektowanie i wybudowanie węzłów ciepłowniczych dla budynków mieszkalnych nr D i E przy ul. Ofiar Grudnia 70’ w Gdańsku zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, SWZ i załączonych do niego dokumentach.

zapytanie ofertowe 3 [...].pdf

SWZ.zip

Umowa.zip

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5654 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 90% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Okres gwarancji 10% Jako najkorzystniejsza będzie traktowana oferta z najdłuższym okresem gwarancji, nie krótszym jednak niż 60 miesięcy (od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy) i nie dłuższym niż 120 miesięcy (od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy). W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu dłuższego niż maksymalny, dla celów obliczania kryterium okresu gwarancji okres ten traktowany będzie jak gwarancja udzielona na 120 miesięcy. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 60 miesięcy oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ. (0)
Unlock the form

The number of page views: 816