Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PU-2380-008-036-006/2021/ML Dostawa 40 szt. samochodów osobowych z napędem hybrydowym typu HEV w tym: 20 szt. w wersji nieoznakowanej i 20 szt. w wersji oznakowanej, dla garnizonu dolnośląskiego współfinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Małgorzata Lenik
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Department: Sekcja do spraw Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 30-03-2021 09:28:00
Placing offers : 11-05-2021 09:00:00
Offers opening : 11-05-2021 09:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a)      sprawy organizacyjne – Małgorzata Lenik (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP), telefon: 47 8714323

b)      sprawy techniczne oraz związane z realizacją umowy –Jacek Kędzierski (Wydział Transportu KWP we Wrocławiu), telefon 47 8713834.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE dnia 25.03.2021 r. i opublikowane w DUUE dnia 30.03.2021 r. pod nr 2021/S 062-156672

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021-OJS062-156672-pl.pdf pdf 167.09 2021-03-30 09:28:00 Proceeding
SWZ.zip zip 2271.71 2021-03-30 09:28:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ - wyk..pdf pdf 252.5 2021-04-08 13:16:33 Public message
załącznik nr 1.1 HYBRYDY HEV oznakowany zmienionya moc silnika(1).doc doc 173 2021-04-08 13:16:33 Public message
załącznik nr 2.1 HYBRYDY HEV nieoznakowany zmieniona moc silnika.doc doc 174.5 2021-04-08 13:16:33 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ - wyk..pdf pdf 244.62 2021-04-23 11:11:51 Public message
2021-OJS081-208507-pl.pdf pdf 68.25 2021-04-27 09:15:50 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ - wyk..pdf pdf 252.8 2021-04-27 09:15:50 Public message
załącznik nr 1.1 HYBRYDY HEV oznakowany zmiana pkt. 4.doc doc 170 2021-04-27 09:15:50 Public message
załącznik nr 2.1 HYBRYDY HEV nieoznakowany zmiana pkt 4.doc doc 172 2021-04-27 09:15:50 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 381.56 2021-05-11 09:59:41 Public message
wyniki.doc doc 377.5 2021-05-13 14:22:29 Public message

Announcements

2021-05-13 14:22 Małgorzata Lenik informacja o unieważnieniu postępowania

wyniki.doc

2021-05-11 09:59 Małgorzata Lenik informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-11 09:00 Buyer message Na postawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 4 480 000,00 zł. brutto, w tym:
- część 1 postępowania - pojazdy oznakowane: 2 300 000,00 zł., brutto
- część 2 postępowania - pojazdy nieoznakowane: 2 180 000,00 zł. brutto
2021-04-27 09:15 Małgorzata Lenik wyjaśnienie i zmiana SWZ II wraz ze zmianą ogłoszenia o zamówieniu

2021-OJS081-208507-p [...].pdf

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

załącznik nr 1.1 HYB [...].doc

załącznik nr 2.1 HYB [...].doc

2021-04-23 11:11 Małgorzata Lenik wyjaśnienie treści SWZ III

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2021-04-08 13:16 Małgorzata Lenik wyjaśnienie i zmiana treści SWZ I

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

załącznik nr 1.1 HYB [...].doc

załącznik nr 2.1 HYB [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2456