Proceeding: 057/2021/TR Termomodernizacja i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Świętojańskiej 31 w Gliwicach.

Deadlines:
Published : 29-03-2021 09:07:00
Placing offers : 16-04-2021 09:00:00
Offers opening : 16-04-2021 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 102.01 2021-03-29 09:07:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 4009.88 2021-03-29 09:07:00 Proceeding
dokumentacja_techniczna.zip zip 81612.33 2021-03-29 09:07:00 Proceeding
zalacznik_nr_2_do_SWZ_Formularz_oferty.docx docx 34.98 2021-03-29 09:07:00 Proceeding
zalacznik_nr_3_do_SWZ_Projektowane_postanowienia_umowy.pdf pdf 397.18 2021-03-29 09:07:00 Proceeding
zalacznik_nr_5_do_SWZ_Oswiadczenie_dot_grupy_kapitalowej.docx docx 56.2 2021-03-29 09:07:00 Proceeding
zalacznik_nr_4_do_SWZ_Oswiadczenie_z_art_125_ust_1.docx docx 58.15 2021-03-29 09:07:00 Proceeding
Swietojanska_31_uzupelnienie_dok_proj_elektr.zip zip 4335.95 2021-03-31 09:20:13 Proceeding
uzupelnienie_swz_Swietojanska31_formularz_oferty.zip zip 67.24 2021-04-08 08:14:47 Proceeding
informacja_o_maksymalnej_kwocie_na_realizacje_zamowienia_Swietojanska_31.pdf pdf 48.32 2021-03-31 13:00:24 Public message
2021_BZP 00030937_01 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Świętojańska 31.pdf pdf 36.16 2021-04-12 15:01:36 Public message
Wyjaśnienie SWZ, przesunięcie terminu - Świętojańska 31.pdf pdf 94.93 2021-04-12 12:40:30 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ŚWIĘTOJAŃSKA 31.pdf pdf 152.48 2021-04-16 10:34:15 Public message
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - Świętojańska 31 ( komunikat publiczny ).pdf pdf 109.43 2021-04-23 11:25:44 Public message

Announcements

2021-04-23 11:25 Małgorzata Zdanowicz Informacja o wyborze oferty

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2021-04-16 10:34 Małgorzata Zdanowicz INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2021-04-12 15:01 Małgorzata Zdanowicz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2021_BZP 00030937_01 [...].pdf

2021-04-12 12:40 Małgorzata Zdanowicz Wyjaśnienie swz, przedłużenie terminu składania ofert.

Wyjaśnienie SWZ, prz [...].pdf

2021-03-31 13:00 Małgorzata Zdanowicz Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

informacja_o_maksyma [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 638