Proceeding: ZP.26.1.12.2021 Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Im. Jana Długosza w Częstochowie

Deadlines:
Published : 26-03-2021 15:45:00
Placing offers : 09-04-2021 09:00:00
Offers opening : 09-04-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu Sprzęt laboratoryjny.pdf pdf 127.07 2021-03-26 15:45:00 Proceeding
ZP.26.1.12.2021- SWZ.zip zip 89.82 2021-03-26 15:45:00 Proceeding
Odpowiedź na pytanie z dnia 07.04.2021 do SWZ.docx docx 16.77 2021-04-07 13:22:36 Public message
ZP.26.1.12.2021_sprostowanie do SWZ.doc doc 27 2021-04-07 15:03:23 Public message
ZP.26.1.12.2021_zbiorcze zestawienie ofert.doc doc 34.5 2021-04-09 11:40:24 Public message
Informacja art.222 ust.4 pzp.docx docx 14.39 2021-04-09 09:00:18 Public message

Announcements

2021-04-09 11:40 Hanna Maruszczyk Zbiorcze zestawienie ofert

ZP.26.1.12.2021_zbio [...].doc

2021-04-09 09:00 Hanna Maruszczyk Informacja zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy pzp .

Informacja art.222 u [...].docx

2021-04-07 15:03 Hanna Maruszczyk Sprostowanie do SWZ

ZP.26.1.12.2021_spro [...].doc

2021-04-07 13:22 Hanna Maruszczyk Odpowiedź na pytania do SWZ.

Odpowiedź na pytanie [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 339