Proceeding: RZP.271.03.2021 Budowa przedszkola miejskiego oraz placu zabaw wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi przy ul. Piaskowej w Łomiankach w ramach zadania: „Projekt i budowa nowego przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej ” – zad. 2017/20.

Aneta Witkowska
Gmina Łomianki
Deadlines:
Published : 25-03-2021 11:25:00
Placing offers : 14-05-2021 10:00:00
Offers opening : 14-05-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 160.54 2021-03-25 11:25:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 1104.72 2021-03-25 11:25:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz Oferty.doc doc 74 2021-03-25 11:25:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie z art. 125 ust. 1.doc doc 120 2021-03-25 11:25:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 177.18 2021-03-25 11:25:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 772.23 2021-03-25 11:25:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Dokumentacja Projektowa.7z 7z 119932.73 2021-03-25 11:25:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Przedmiary.7z 7z 574.5 2021-03-25 11:25:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.7z 7z 5223.96 2021-03-25 11:25:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Zobowiązanie.docx docx 24.96 2021-03-25 11:25:00 Proceeding
Zmiana SWZ 1.pdf pdf 813.8 2021-03-31 11:25:48 Public message
Pytania nr 1 do SWZ.pdf pdf 914.87 2021-04-19 16:05:43 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz Oferty ver.2.doc doc 73.5 2021-04-19 16:05:43 Public message
Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu 1.pdf pdf 47.84 2021-04-19 16:05:43 Public message
Pytania nr 2 do SWZ.pdf pdf 716.71 2021-04-22 13:16:01 Public message
Załącznik do pyt 6 Podlaczenie pompy ciepla do zb. buforowego i podgrzewacza c.w.u.pdf pdf 210.01 2021-04-22 13:16:01 Public message
Załącznik do pyt. 4 Zestawienie opraw.png png 68.3 2021-04-22 13:16:01 Public message
Załącznik do pyt. 10 Zestawienie WLZ.pdf pdf 25.68 2021-04-22 13:16:01 Public message
Załącznik do pytania 14 IS.04 PZT.pdf pdf 163.73 2021-04-22 13:16:01 Public message
Załącznik do pytania 14 IS.05 PZT.pdf pdf 230.89 2021-04-22 13:16:01 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz Oferty ver.3.doc doc 73.5 2021-04-22 13:16:01 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2.pdf pdf 34.85 2021-04-22 13:16:01 Public message
Zmiana SWZ 2.pdf pdf 904.73 2021-04-30 12:25:51 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz Oferty ver.4.doc doc 74 2021-04-30 12:25:51 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówienie.pdf pdf 34.85 2021-05-04 15:36:12 Public message
Pytania do SWZ 3.pdf pdf 834.23 2021-05-04 15:36:12 Public message
Opinia Geotechniczna.pdf pdf 1853.32 2021-05-04 15:36:12 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz Oferty ver.5.doc doc 73.5 2021-05-04 15:36:12 Public message
Pytanie do SWZ nr 4.pdf pdf 835.41 2021-05-06 11:41:57 Public message
Załącznik do odpowiedzi nr 4 PBK_Przedszkole_opis.pdf pdf 1142.99 2021-05-06 11:41:57 Public message
Załącznik do pytania nr 1.pdf pdf 345.63 2021-05-06 11:41:57 Public message
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć.pdf pdf 746.47 2021-05-13 09:19:45 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 594.8 2021-05-14 12:01:09 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 686.5 2021-05-17 14:35:29 Public message

Announcements

2021-05-17 14:35 Tomasz Baran Zamawiający w załączeniu przekazuje Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-05-14 12:01 Aneta Witkowska Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-05-13 09:19 Tomasz Baran Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-05-06 11:41 Tomasz Baran Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), przekazuje treść zapytań do SWZ wraz z odpowiedziami bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie do SWZ nr 4. [...].pdf

Załącznik do odpowie [...].pdf

Załącznik do pytania [...].pdf

2021-05-04 15:36 Aneta Witkowska Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), przekazuje treść zapytań do SWZ wraz z odpowiedziami bez ujawniania źródła zapytania oraz dokonuje zmian SWZ w poniższym zakresie.

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

Pytania do SWZ 3.pdf

Opinia Geotechniczna [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].doc

2021-04-30 12:25 Tomasz Baran Zamawiający w załączeniu przekazuje pismo oraz zaktualizowany załącznik nr 1 do SWZ.

Zmiana SWZ 2.pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].doc

2021-04-22 13:16 Tomasz Baran Zamawiający w załączeniu przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami,ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówienie, nowy załącznik nr 1 do SWZ

Pytania nr 2 do SWZ. [...].pdf

Załącznik do pyt 6 P [...].pdf

Załącznik do pyt. 4 [...].png

Załącznik do pyt. 10 [...].pdf

Załącznik do pytania [...].pdf

Załącznik do pytania [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].doc

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2021-04-22 13:13 Tomasz Baran The message was withdrawn by the Buyer.
2021-04-19 16:05 Tomasz Baran Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami oraz zmianę Ogłoszenia o zamówieniu wraz z aktualnym Załącznikiem nr 1 do SWZ.

Pytania nr 1 do SWZ. [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].doc

Zmiana Ogłoszenia o [...].pdf

2021-03-31 11:25 Aneta Witkowska Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 1 oraz ust. 7 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), wprowadza zmiany w Załączniku nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.

Zmiana SWZ 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 4334