Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00022913/01 Przebudowa ulicy Przemysłowej wraz z budową kanalizacji deszczowej, linii oświetleniowej i wodociągu w miejscowości Głobino - ZP.271.6.2021

Monika Andrzejewska
Urząd Gminy Słupsk
Deadlines:
Published : 25-03-2021 13:03:00
Placing offers : 12-04-2021 10:00:00
Offers opening : 12-04-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 122.51 2021-03-25 13:03:00 Proceeding
SWZ.zip zip 89483.08 2021-03-25 13:03:00 Proceeding
wyjaśnienie SWZ - 08.04.2021.pdf pdf 97.06 2021-04-08 13:57:25 Public message
wyjaśnienie treści SWZ — 9.04.2021.pdf pdf 81.55 2021-04-09 12:46:32 Public message
informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 81.19 2021-04-12 12:48:19 Public message
informacja_z_otwarcia_ofert_dodatkowych.pdf pdf 77.86 2021-05-21 11:09:33 Public message
zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystnieszej_oferty.pdf pdf 88.31 2021-05-24 14:34:05 Public message
ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf pdf 63.61 2021-06-10 13:57:06 Public message
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf pdf 36.82 2021-06-10 14:42:47 Public message

Announcements

2021-06-10 14:42 Monika Andrzejewska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

2021-06-10 13:57 Monika Andrzejewska Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogloszenie_o_wyniku_ [...].pdf

2021-05-24 14:34 Monika Andrzejewska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

zawiadomienie_o_wybo [...].pdf

2021-05-21 11:09 Monika Andrzejewska Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

informacja_z_otwarci [...].pdf

2021-04-12 12:48 Monika Andrzejewska Informacja z otwarcia ofert

informacja_z_otwarci [...].pdf

2021-04-12 10:00 Buyer message Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 3.100.000,00 zł brutto
2021-04-09 12:46 Monika Andrzejewska wyjaśnienie treści SWZ z dnia 09.04.2021 r.

wyjaśnienie treści S [...].pdf

2021-04-08 13:57 Monika Andrzejewska wyjaśnienie treści SWZ z dnia 08.04.2021 r.

wyjaśnienie SWZ - 08 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1677