Proceeding: 2021/BZP 00022664/01 Wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach mieszkalnych w Szczecinie, w podziale na dwie części

Deadlines:
Published : 25-03-2021 10:03:00
Placing offers : 09-04-2021 09:00:00
Offers opening : 09-04-2021 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00 - SWZ.doc doc 271.5 2021-03-25 10:03:00 Proceeding
01 - Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc doc 93.5 2021-03-25 10:03:00 Proceeding
02 - Załącznik nr 2 - Oświadczenie brak podstaw do wykluczenia.doc doc 45 2021-03-25 10:03:00 Proceeding
03 - Załącznik nr 3 - Oświadczenie spelnienie warunków.doc doc 39 2021-03-25 10:03:00 Proceeding
04 - Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu.docx docx 19.09 2021-03-25 10:03:00 Proceeding
05 - Załącznik nr 5 - Projektowane postanowienia umowy.doc doc 193.5 2021-03-25 10:03:00 Proceeding
06 - Załącznik nr 6 - Część 1 - dokumentacja techniczna.zip zip 100.43 2021-03-25 10:03:00 Proceeding
07 - Załącznik nr 7 - Część 2 - dokumentacja techniczna.zip zip 93.93 2021-03-25 10:03:00 Proceeding
08 - Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 115.25 2021-03-25 10:03:00 Proceeding
09 - Informacja z otwarcia ofert.doc doc 97.5 2021-04-09 11:48:40 Public message
10 - Unieważnienie postępowania w części 2.doc doc 85 2021-04-13 12:17:25 Public message

Announcements

2021-04-13 12:17 Marta Michalska Informacja o unieważnieniu postępowania w części 2.

10 - Unieważnienie p [...].doc

2021-04-09 11:48 Marta Michalska Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.04.2021r.

09 - Informacja z ot [...].doc

2021-04-09 09:00 Buyer message Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia łączną kwotę gross w wysokości 205182,08 zł w tym dla części 1 - 99 510,44 zł gross i dla części 2 - 105671,64 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 418