Proceeding: 2021/BZP 00022184/01 Przebudowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Lipowej 20-21-22 w Gorzowie Wlkp.

Deadlines:
Published : 24-03-2021 13:20:00
Placing offers : 09-04-2021 09:00:00
Offers opening : 09-04-2021 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 88.29 2021-03-24 13:20:00 Proceeding
210208-PO-instalacja gazowa - Lipowa 20-21.pdf pdf 398.11 2021-03-24 13:20:00 Proceeding
210202-PO-Przebudowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych instalacji gazowej przy ul. Lipowej 22 w Gorzowie Wlkp. .pdf pdf 230.18 2021-03-24 13:20:00 Proceeding
SWZ do publikacji.docx docx 183.94 2021-03-24 13:20:00 Proceeding
210311- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT- GAZ.doc doc 909 2021-03-24 13:20:00 Proceeding
otwarcie ofert.docx docx 20.7 2021-04-09 09:50:20 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.doc doc 44 2021-04-13 07:29:00 Public message

Announcements

2021-04-13 07:29 Paulina Woźniczka W załączeniu przekazujemy zawiadomienie dotycząca unieważnienia postępowania.

zawiadomienie o unie [...].doc

2021-04-09 09:50 Paulina Woźniczka Stosownie do art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2021 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zamawiający zamieszcza w załączniku informację z otwarcia ofert.

otwarcie ofert.docx

2021-04-09 09:00 Buyer message Na realizację zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć 136 432,36 pln brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 310