Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZEAS.611.2.2021 Adaptacja pomieszczenia na salę komputerową w Szkole Podstawowej w Stęszewie.

Emilia Sobkowiak
Gmina Stęszew Department: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie
Deadlines:
Published : 24-03-2021 08:24:00
Placing offers : 07-04-2021 09:00:00
Offers opening : 07-04-2021 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2.Zapytanie ofertowe_adaptacja sali komp. SP Stęszew.pdf pdf 248.07 2021-03-24 08:24:00 Subject of the order
3.Załącznik nr 1 - Przedmiar.pdf pdf 188.53 2021-03-24 08:24:00 Criterion
4.Załącznik nr 2 - kosztorys ofertowy.docx docx 24.37 2021-03-24 08:24:00 Criterion
5.Załącznik nr 3 - Wykaz robót budowlanych.docx docx 18.87 2021-03-24 08:24:00 Criterion
6.Załącznik nr 4 - Umowa - projekt.pdf pdf 167.19 2021-03-24 08:24:00 Criterion
6. Pytania i odpowiedzi.docx docx 15.52 2021-04-06 10:22:28 Public message
10.Informacja z otwarcia ofert_SP Stęszew.pdf pdf 143.49 2021-04-07 11:27:27 Public message
12.Zawiadomienie o wyborze_adaptacja SP Stęszew.pdf pdf 170.17 2021-04-09 11:15:36 Public message

Announcements

2021-04-09 11:15 Emilia Sobkowiak Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

12.Zawiadomienie o w [...].pdf

2021-04-07 11:27 Emilia Sobkowiak Informacja z sesji otwarcia ofert

10.Informacja z otwa [...].pdf

2021-04-06 10:22 Emilia Sobkowiak Pytania i odpowiedzi do zapytania

6. Pytania i odpowie [...].docx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Adaptacja pomieszczenia na salę komputerową w Szkole Podstawowej w Stęszewie -

2.Zapytanie ofertowe [...].pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3176 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dnia doręczenia faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do 14 tygodni od dnia podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Gwarancja - min. 36 Miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy (0)
6 Przedmiar/kosztorys - Proszę o wykonanie i załączenie kosztorysu na podstawie załączonego przedmiaru. (Zamawiający wymaga załączenia pliku) Attachment required

3.Załącznik nr 1 - P [...].pdf

4.Załącznik nr 2 - k [...].docx

(0)
7 Wykaz wykonanych robót budowlanych - Wykonanie w okresie ostatnich 5-ciu lat robót budowlanych związanych z remontem obiektów budowlanych kubaturowych, na łączną kwotę równą co najmniej 40.000 zł brutto, w tym co najmniej jedna robota na kwotę nie mniejszą niż 20.000 zł brutto. (Zamawiający wymaga załączenia pliku) Attachment required

5.Załącznik nr 3 - W [...].docx

(0)
8 Projekt umowy - Zapoznałem/am się z projektem umowy i akceptuję go - proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

6.Załącznik nr 4 - U [...].pdf

(0)
(0)

The number of page views: 967