Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 271.2.1.2021 Sukcesywna dostawa betonu C 30/37

Deadlines:
Published : 25-03-2021 15:08:00
Placing offers : 06-04-2021 10:00:00
Offers opening : 06-04-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. dostawa betonu - SWZ.pdf pdf 8402.38 2021-03-25 15:08:00 Proceeding
1.1. dostawa betonu - zał. nr 1.docx docx 68.26 2021-03-25 15:08:00 Proceeding
1.2. dostawa betonu - zał. nr 2.docx docx 59.09 2021-03-25 15:08:00 Proceeding
1.3. dostawa betonu - zał. nr 3.docx docx 61.03 2021-03-25 15:08:00 Proceeding
1.4. dostawa betonu - zał. nr 4.docx docx 57.04 2021-03-25 15:08:00 Proceeding
1.5. dostawa betonu - zał. nr 5.pdf pdf 2731.56 2021-03-25 15:08:00 Proceeding
08d8ef93-3e81-aa0d-805c-9c00013e8e39.pdf pdf 98 2021-03-25 15:08:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #437729.pdf pdf 29.92 2021-04-06 13:27:18 Public message
4. Wynik postępowania.pdf pdf 291.48 2021-04-09 20:52:21 Public message

Announcements

2021-04-09 20:52 Jarosław Strojny Zamawiający przekazuje informację o wyniku postępowania.

4. Wynik postępowani [...].pdf

2021-04-06 13:27 Jarosław Strojny Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: "Dostawa betonu C 30/37".

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-06 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania kwotę 210.000.00 zł netto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 426