Proceeding: ZUM 1/ZP/2021 Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego w Płocku – etap II.

Anna Koperska
Zakład Usług Miejskich Muniserwis Zakład Budżetowy
Deadlines:
Published : 23-03-2021 06:30:00
Placing offers : 09-04-2021 07:00:00
Offers opening : 09-04-2021 07:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
decyzja - kolumbarium.pdf pdf 1251.69 2021-03-23 06:30:00 Proceeding
Opis techniczny.pdf pdf 3312.85 2021-03-23 06:30:00 Proceeding
przedmiar.pdf pdf 107.58 2021-03-23 06:30:00 Proceeding
Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu.pdf pdf 825.48 2021-03-23 06:30:00 Proceeding
Rys. 2 Elewacje.pdf pdf 9546.42 2021-03-23 06:30:00 Proceeding
Rys. 3 Przekroje.pdf pdf 787.57 2021-03-23 06:30:00 Proceeding
Rys. 4 Konstrukcja fundamentu.pdf pdf 352.51 2021-03-23 06:30:00 Proceeding
Rys. 5 Elementy prefabrykowan.pdf pdf 338.5 2021-03-23 06:30:00 Proceeding
STWiORB.pdf pdf 1009.28 2021-03-23 06:30:00 Proceeding
zdjęcie rozety.jpg jpg 253.61 2021-03-23 06:30:00 Proceeding
ogloszenie.pdf pdf 82.51 2021-03-23 06:33:21 Public message
SWZ art. 275 pkt 1..pdf pdf 439.86 2021-03-23 06:33:21 Public message
PROJEKT UMOWY.pdf pdf 157.47 2021-03-23 06:33:21 Public message
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf pdf 56.04 2021-03-23 06:33:21 Public message
załączniki do SWZ edytowalne.docx docx 26.24 2021-03-23 06:33:21 Public message
informacja o środkach.pdf pdf 125.77 2021-04-08 18:30:37 Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 126.71 2021-04-09 07:53:37 Public message
unieważnienie.pdf pdf 136.93 2021-04-12 13:46:47 Public message

Announcements

2021-04-12 13:46 Anna Koperska W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania.

unieważnienie.pdf

2021-04-09 07:53 Anna Koperska W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-08 18:30 Anna Koperska W załączeniu informacja dotycząca środków na sfinansowanie zamówienia.

informacja o środkac [...].pdf

2021-03-23 06:33 Anna Koperska W załączeniu: ogłoszenie, SWZ, projekt umowy, opis przedmiotu zamówienia, załączniki do SWZ edytowalne

ogloszenie.pdf

SWZ art. 275 pkt 1.. [...].pdf

PROJEKT UMOWY.pdf

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓ [...].pdf

załączniki do SWZ ed [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 401