Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.1.2021.E Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) do obiektów użyteczności publicznej w okresie od 01.07.2021r. do 30.06.2022r.

Adam Wesołowski
Urząd Miasta Bydgoszcz Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 19-03-2021 12:36:00
Placing offers : 16-04-2021 11:00:00
Offers opening : 16-04-2021 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 125.43 2021-03-19 12:36:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 921.31 2021-03-19 12:36:00 Proceeding
Zal_1_Wykaz_PPE.xls xls 56 2021-03-19 12:36:00 Proceeding
Zal_2_Formularz_oferty.doc doc 117 2021-03-19 12:36:00 Proceeding
Zal_3_JEDZ.doc doc 185 2021-03-19 12:36:00 Proceeding
Zal_4_Wykaz_dostaw.doc doc 67 2021-03-19 12:36:00 Proceeding
Zal_5_Oswiadczenie_OSD.doc doc 30.5 2021-03-19 12:36:00 Proceeding
Zal_6_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.doc doc 43 2021-03-19 12:36:00 Proceeding
Zal_7_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 32.5 2021-03-19 12:36:00 Proceeding
Zal_8_umowa_postanowienia.doc doc 131 2021-03-19 12:36:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 222.62 2021-04-16 13:19:57 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - strona.pdf pdf 308.91 2021-05-19 09:57:39 Public message
1 E Ogloszenie o udzieleniu zamowienia.pdf pdf 97.79 2022-01-11 17:06:57 Public message

Announcements

2022-01-11 17:06 Magdalena Sikora Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zawierające informację o wynikach tego postępowania.

1 E Ogloszenie o udz [...].pdf

2021-05-19 09:57 Magdalena Sikora W załączeniu Zamawiający zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-04-16 13:19 Magdalena Sikora Zgodnie z art. 222 ust. 5 Zamawiający zamieszcza w załączeniu informację z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-16 11:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 uPzp, Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1.337.134.91 zł butto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 4262