Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BZP.271.2.2021 Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skoczowie

Patrycja Barszczak
Gmina Skoczów
Deadlines:
Published : 19-03-2021 11:23:00
Placing offers : 13-04-2021 09:00:00
Offers opening : 13-04-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja projektowa (3) - załącznik 4c.7z 7z 5536.78 2021-03-19 11:23:00 Proceeding
Dokumentacja projektowa (2) - załącznik 4c.7z 7z 5383.7 2021-03-19 11:23:00 Proceeding
Dokumentacja projektowa (1) - załącznik 4c.7z 7z 23355.97 2021-03-19 11:23:00 Proceeding
specyfikacje techniczne - załącznik 4b.pdf pdf 624.89 2021-03-19 11:23:00 Proceeding
Przedmiar - załącznik 4a.pdf pdf 162.41 2021-03-19 11:23:00 Proceeding
projektowane postanowienia umowy-załącznik nr 5.pdf pdf 2538.01 2021-03-19 11:23:00 Proceeding
załaczniki 1-3.docx docx 74.39 2021-03-19 11:23:00 Proceeding
SWZ+załaczniki 1-3.pdf pdf 615.6 2021-03-19 11:23:00 Proceeding
strona z zatwierdzeniem.pdf pdf 79.57 2021-03-19 11:23:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 73.88 2021-03-19 11:23:00 Proceeding
Odpowiedź na zapytanie 1.pdf pdf 33.7 2021-03-31 12:32:47 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 40.76 2021-04-06 13:14:57 Public message
zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf pdf 29.57 2021-04-06 13:14:57 Public message
Odpowiedź na zapytanie 2.pdf pdf 1211.96 2021-04-07 13:21:37 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 123.86 2021-04-13 12:53:02 Public message
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA.pdf pdf 347.07 2021-05-07 16:03:41 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 62.85 2021-06-14 09:13:10 Public message

Announcements

2021-06-14 09:13 Patrycja Barszczak Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-05-07 16:03 Patrycja Barszczak ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O WYNI [...].pdf

2021-04-13 12:53 Patrycja Barszczak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-13 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 850 000,00 zł
2021-04-07 13:21 Patrycja Barszczak Odpowiedź na zapytanie 2

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

2021-04-06 13:14 Patrycja Barszczak Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

zmiana terminu skład [...].pdf

2021-03-31 12:32 Patrycja Barszczak Odpowiedź na zapytanie 1

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1765