Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/S 055-137563 Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 02 01

Deadlines:
Published : 19-03-2021 09:45:00
Placing offers : 21-04-2021 10:00:00
Offers opening : 21-04-2021 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 133.27 2021-03-19 09:45:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 562.03 2021-03-19 09:45:00 Proceeding
Załacznik Nr 1 do SWZ - Formularz_ofertowy.docx docx 33.19 2021-03-19 09:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - JEDZ.doc doc 186 2021-03-19 09:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - Zobowiązanie innego podmiotu.docx docx 28.95 2021-03-19 09:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - Grupa kapitałowa.docx docx 19.06 2021-03-19 09:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ - oświadczenie o akt. inf. zawartych w ośw. z art. 125 ust. 1 upzp.docx docx 20 2021-03-19 09:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.1 do SWZ - Projekt umowy_ZADANIE_1.pdf pdf 491.95 2021-03-19 09:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.2 do SWZ - Projekt umowy_ZADANIE_2.pdf pdf 492.18 2021-03-19 09:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 7.1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia_ZADANIE_1.pdf pdf 462.77 2021-03-19 09:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 7.2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia_ZADANIE_2.pdf pdf 463.61 2021-03-19 09:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 - Instrukcja wypełniania JEDZ.pdf pdf 1732.98 2021-03-19 09:45:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 175.24 2021-04-21 11:09:47 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.docx docx 18.34 2021-04-21 13:59:52 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 218.6 2021-04-21 13:59:52 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 114.93 2021-04-28 08:57:39 Public message

Announcements

2021-04-28 08:57 Anna Bazyluk Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w DzUUE w dniu 28.04.2021 r.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2021-04-21 13:59 Anna Bazyluk Zamawiający na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy Pzp udostępnia informację o unieważnieniu postępowawnia

Zawiadomienie o unie [...].docx

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-04-21 11:09 Anna Bazyluk Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, udostępnia informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-21 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia wynosi
ZADANIE 1: 264.600,00 zł brutto
ZADANIE 2: 226.800,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1179