Proceeding: ZP.271.1.2.2021.AW „Remont dróg na terenie Gminy Zawoja w roku 2021 –FDS”

Agnieszka Winczewska
Gmina Zawoja
Deadlines:
Published : 18-03-2021 14:14:00
Placing offers : 30-04-2021 10:00:00
Offers opening : 30-04-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ +załączniki publ 18032021.zip zip 5666.8 2021-03-18 14:14:00 Proceeding
zmiana ogłoszenia 30.03.2021.pdf pdf 38.53 2021-03-30 21:13:58 Public message
MODYFIKACJA TREŚCI 30032021.pdf pdf 703.18 2021-03-30 14:20:18 Public message
MODYFIKACJA TREŚCI 13042021.pdf pdf 691.8 2021-04-13 10:02:54 Public message
zmiana ogłoszenia 13.04.2021.pdf pdf 38.53 2021-04-13 10:02:54 Public message
2 info otwarcie.doc doc 43.5 2021-04-30 12:30:49 Public message

Announcements

2021-04-30 12:30 Agnieszka Winczewska Informacja z otwarcia

2 info otwarcie.doc

2021-04-30 11:57 Agnieszka Winczewska Kwota przeznaczona na zadanie w budżecie gminy 92000,00 zł
2021-04-13 10:02 Agnieszka Winczewska Modyfikacja SWZ z dnia 13.04.2021 r.
oraz zmiana ogłoszenia o zamówieniu z 13.04.2021

MODYFIKACJA TREŚCI 1 [...].pdf

zmiana ogłoszenia 13 [...].pdf

2021-03-30 21:13 Agnieszka Winczewska Zmiana ogłoszenia 30.03.2021

zmiana ogłoszenia 30 [...].pdf

2021-03-30 14:20 Agnieszka Winczewska MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 30.03.2021 r.

MODYFIKACJA TREŚCI 3 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 855