Proceeding: 2021/BZP 00019660/01 (035/2021) DOSTAWA AKCESORIÓW TOROWYCH I/LUB PODKŁADÓW DREWNIANYCH I PODROZJAZDNIC – 2 ZADANIA

Deadlines:
Published : 18-03-2021 13:51:00
Placing offers : 02-04-2021 10:50:00
Offers opening : 02-04-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
035_Ogłoszenie.pdf pdf 105.96 2021-03-18 13:51:00 Proceeding
035_SWZ_.pdf pdf 207.15 2021-03-18 13:51:00 Proceeding
035_Załącznik nr 1 do SWZ.docx docx 21.13 2021-03-18 13:51:00 Proceeding
035_Załącznik nr 1a do SWZ.xlsx xlsx 16.91 2021-03-18 13:51:00 Proceeding
035_Załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 21.08 2021-03-18 13:51:00 Proceeding
035_Załącznik nr 2a do SWZ.xlsx xlsx 16.65 2021-03-18 13:51:00 Proceeding
035_załącznik nr 3 oświadczenie.docx docx 18 2021-03-18 13:51:00 Proceeding
035_Załącznik nr 4 do SWZ.pdf pdf 79.47 2021-03-18 13:51:00 Proceeding
035_Załącznik nr 5 do SWZ_Specyfikacja techniczna.docx docx 14.58 2021-03-18 13:51:00 Proceeding
035_informacja art. 222 ust.5_.pdf pdf 291.28 2021-04-02 13:21:54 Public message
035_zawiadomienie o wyborze_Strona internetowa.pdf pdf 416.01 2021-04-12 12:16:33 Public message

Announcements

2021-04-12 12:16 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

035_zawiadomienie o [...].pdf

2021-04-02 13:21 Zamówienia Publiczne Informacja, o których mowa w art. 222 ust. 5 uPzp

035_informacja art. [...].pdf

2021-04-02 10:50 Buyer message Kwoty, jakie zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia łącznie brutto: 66.439,31 PLN, z podziałem na 2 części:
− zadanie 1 47 755,37 PLN
− zadanie 2 18 683,95 PLN

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 380