Proceeding: WZ.271.10.2021 Część 1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy mostu w ciągu drogi gminnej nr 224029G w kilometrze 1+998 w miejscowości Wieck wraz przebudową dojazdów do obiektu. Część 2. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Czerwonych Maków w Czersku. Część 3. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Brzozowej w Wądołach.

Arleta Matusik
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 17-03-2021 14:50:00
Placing offers : 26-03-2021 09:00:00
Offers opening : 26-03-2021 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 1612.28 2021-03-17 14:50:00 Proceeding
Specyfikacja.pdf pdf 1876.06 2021-03-17 14:50:00 Proceeding
WZ.271.10.2021 ZAŁĄCZNIKI DO SWZ.7z 7z 911.17 2021-03-17 14:50:00 Proceeding
zal. 3 projektowane postanowienia umowy.zip zip 177.72 2021-03-17 14:50:00 Proceeding
WZ.271.10.2021 SWZ (002).docx docx 70.02 2021-03-17 14:50:00 Proceeding
WZ.271.10.2021 ZAŁĄCZNIKI DO SWZ.zip zip 4245.97 2021-03-17 15:07:42 Public message
WZ.271.10.2021 INFORMACJA Z OTWARCIA 20210326132358.pdf pdf 253.9 2021-03-26 13:57:49 Public message
WZ.271.10.2021 INFORMACJA O WYBORZE CZI,CZII- platforma.pdf pdf 337.27 2021-04-08 10:10:06 Public message
WZ.271.10.2021 UNIEWŻNIENIE CZIII- platforma.pdf pdf 77.71 2021-04-08 10:11:06 Public message

Announcements

2021-04-08 10:11 Arleta Matusik WZ.271.10.2021 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU CZIII

WZ.271.10.2021 UNIEW [...].pdf

2021-04-08 10:10 Arleta Matusik WZ.271.10.2021 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CZI, CZII

WZ.271.10.2021 INFOR [...].pdf

2021-03-26 13:57 Arleta Matusik WZ.271.10.2021 r. INFORMACJA Z OTWARCIA

WZ.271.10.2021 INFOR [...].pdf

2021-03-26 09:00 Buyer message Część 1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy mostu w ciągu drogi gminnej nr 224029G:
w kilometrze 1+998 w miejscowości Wieck wraz przebudową dojazdów do obiektu.:30.000,00 zł
Część 2. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Czerwonych Maków w Czersku.: 20 000,00 zł
Część 3. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Brzozowej w Wądołach: 20 000,00 zł
2021-03-17 15:07 Arleta Matusik Uwaga w przypadku problemów z otwarciem załączników do SWZ zamawiający zamieszcza pliki w innym formacie

WZ.271.10.2021 ZAŁĄC [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 487