Proceeding: 2021/BZP 00018050/01 RZP.271.02.2021 Rozbudowa ulicy Długiej w Łomiankach na odc. od ul. Wąskiej do ul. Brukowej w ramach zadania: „Przebudowa ul. Długiej” – zad 2013/03.

Tomasz Baran
Gmina Łomianki
Deadlines:
Published : 16-03-2021 11:10:00
Placing offers : 06-04-2021 10:00:00
Offers opening : 06-04-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz Oferty.doc doc 72 2021-03-16 11:10:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie z art. 125 ust. 1.doc doc 119.5 2021-03-16 11:10:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 225.97 2021-03-16 11:10:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 673.94 2021-03-16 11:10:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Dokumentacja Projektowa.7z 7z 96832.68 2021-03-16 11:10:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Przedmiary.7z 7z 399.67 2021-03-16 11:10:00 Proceeding
Załącznik nr 7 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.7z 7z 4830.32 2021-03-16 11:10:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Zobowiązanie.docx docx 24.79 2021-03-16 11:10:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 157.61 2021-03-16 11:10:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1057.58 2021-03-16 11:10:00 Proceeding
Informacja o wizji lokalnej.pdf pdf 731.99 2021-03-17 09:47:45 Public message
Pytania nr 1 do SWZ.pdf pdf 862.72 2021-03-26 14:29:50 Public message
Pytanie nr 2 do SWZ.pdf pdf 849.33 2021-03-30 08:54:40 Public message
Informacja o przeznaczonej kwocie.pdf pdf 726.85 2021-04-02 08:51:22 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 697.08 2021-04-06 12:10:11 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej Oferty.pdf pdf 835.06 2021-04-19 12:06:36 Public message

Announcements

2021-04-19 12:06 Aneta Witkowska
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Rozbudowa ulicy Długiej w Łomiankach na odc. od ul. Wąskiej do ul. Brukowej w ramach zadania: „Przebudowa ul. Długiej” – zad 2013/03

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-04-19 12:00 Aneta Witkowska The message was withdrawn by the Buyer.
2021-04-06 12:10 Aneta Witkowska Informacja przekazywana zgodnie z art. 222 ust. 5 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-04-02 08:51 Aneta Witkowska Zamawiający działając zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)  przekazuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pn. Rozbudowa ulicy Długiej
w Łomiankach na odc. od ul. Wąskiej do ul. Brukowej w ramach zadania: „Przebudowa
ul. Długiej” – zad 2013/03 - 2 700 000 PLN gross (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych 00/100).

Informacja o przezna [...].pdf

2021-03-30 08:54 Aneta Witkowska Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.),przekazuje treść zapytań do SWZ wraz z odpowiedziami bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie nr 2 do SWZ [...].pdf

2021-03-26 14:29 Aneta Witkowska Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.),przekazuje treść zapytań do SWZ wraz z odpowiedziami bez ujawniania źródła zapytania.

Pytania nr 1 do SWZ. [...].pdf

2021-03-17 09:47 Aneta Witkowska W załączeniu Zamawiający przekazuje informację o obowiązkowej wizji lokalnej.

Informacja o wizji l [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1290