Proceeding: 2021/BZP 00017587/01 Zagospodarowanie terenu przy ul. Rugiańskiej w Szczecinie (nr dz 5/1 obręb 3018).

Deadlines:
Published : 15-03-2021 13:08:00
Placing offers : 12-04-2021 09:00:00
Offers opening : 12-04-2021 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00 - SWZ.doc doc 278 2021-03-15 13:08:00 Proceeding
01 - Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx docx 35.7 2021-03-15 13:08:00 Proceeding
02 - Załącznik nr 2 - Oświadczenie brak podstaw do wykluczenia.doc doc 44.5 2021-03-15 13:08:00 Proceeding
03 - Załącznik nr 3 - Oświadczenie spelnienie warunków.doc doc 39 2021-03-15 13:08:00 Proceeding
04 - Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu.docx docx 18.89 2021-03-15 13:08:00 Proceeding
05 - Załącznik nr 5 - Projektowane postanowienia umowy.doc doc 218 2021-03-15 13:08:00 Proceeding
06 - Załącznik nr 6 - Projekt budowlany.zip zip 11602.48 2021-03-15 13:08:00 Proceeding
07 - Załącznik nr 7 - Projekt wykonawczy.zip zip 11451.49 2021-03-15 13:08:00 Proceeding
08 - Załącznik nr 8 - STWiORB.pdf pdf 972.75 2021-03-15 13:08:00 Proceeding
09 - Załącznik nr 9 - Przedmiar robót.zip zip 171.09 2021-03-15 13:08:00 Proceeding
10 - Załącznik nr 10 - zaświadczenie dot. zgłoszenia robót budowlanych.pdf pdf 303.46 2021-03-15 13:08:00 Proceeding
11 - Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 102.43 2021-03-15 13:08:00 Proceeding
12 - Modyfikacja SWZ.doc doc 99.5 2021-03-23 11:30:08 Public message
13 - Załącznik nr 5 (zmieniony) - Projektowane postanowienia umowy.doc doc 215.5 2021-03-23 11:30:08 Public message
14 - Pytania i odpowiedzi do SWZ.doc doc 110 2021-03-29 14:25:48 Public message
15 - Modyfikacja SWZ2.doc doc 105.5 2021-03-29 14:25:48 Public message
16 - Załącznik nr 7 (zmieniony) - Projekt wykonawczy.zip zip 2645.95 2021-03-29 14:25:48 Public message
17 - Załącznik nr 8 (zmieniony) -STWiORB.pdf pdf 1001.88 2021-03-29 14:25:48 Public message
18 - Załącznik nr 9 (zmieniony) -Przedmiar robót.pdf pdf 182.76 2021-03-29 14:25:48 Public message
19 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.45 2021-03-29 14:25:48 Public message
20 - Pytania i odpowiedzi do SWZ2.doc doc 96.5 2021-04-06 12:28:06 Public message
21 - Modyfikacja SWZ3.doc doc 99.5 2021-04-06 12:28:06 Public message
22 - Załącznik nr 7 (zmieniony2) - Projekt wykonawczy.zip zip 78.52 2021-04-06 12:28:06 Public message
23 - Załącznik nr 8 (zmieniony2) - STWiORB.pdf pdf 945.85 2021-04-06 12:28:06 Public message
24 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2.pdf pdf 34.45 2021-04-06 12:28:06 Public message
25 - Pytania i odpowiedzi do SWZ3.doc doc 92.5 2021-04-07 14:55:20 Public message
26 - Modyfikacja SWZ4.doc doc 94 2021-04-07 14:55:20 Public message
27 - Załącznik nr 7 (zmieniony3) - Projekt wykonawczy.zip zip 109.1 2021-04-07 14:55:20 Public message
28 - Informacja z otwarcia ofert.doc doc 104 2021-04-12 13:02:56 Public message
29 - Unieważnienie postępowania.doc doc 86.5 2021-04-15 09:33:44 Public message

Announcements

2021-04-15 09:33 Marta Michalska Informacja o unieważnieniu postepowania z dnia 15.04.2021r.

29 - Unieważnienie p [...].doc

2021-04-12 13:02 Marta Michalska Informacja z otwarcia ofert z dnia 12.04.2021r.

28 - Informacja z ot [...].doc

2021-04-12 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 496 641,58 zł brutto
2021-04-07 14:55 Marta Michalska pytania i odpowiedzi z 07.04.2021r. modyfikacja z 07.04.2021r.

25 - Pytania i odpow [...].doc

26 - Modyfikacja SWZ [...].doc

27 - Załącznik nr 7 [...].zip

2021-04-06 12:28 Marta Michalska Odpowiedzi na pytania z dnia 06.04.2021r. Modyfikacja treści SWZ z dnia 06.04.2021r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 06.04.2021r.

20 - Pytania i odpow [...].doc

21 - Modyfikacja SWZ [...].doc

22 - Załącznik nr 7 [...].zip

23 - Załącznik nr 8 [...].pdf

24 - Ogłoszenie o zm [...].pdf

2021-03-29 14:25 Marta Michalska Odpowiedzi na pytania z dnia 29.03.2021r.
Modyfikacja treści SWZ z dnia 29.03.2021r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 29.03.2021r.

14 - Pytania i odpow [...].doc

15 - Modyfikacja SWZ [...].doc

16 - Załącznik nr 7 [...].zip

17 - Załącznik nr 8 [...].pdf

18 - Załącznik nr 9 [...].pdf

19 - Ogłoszenie o zm [...].pdf

2021-03-23 11:30 Marta Michalska modyfikacja treści SWZ z dnia 23.03.2021r.

12 - Modyfikacja SWZ [...].doc

13 - Załącznik nr 5 [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1297