Proceeding: WZP.271-15/21 1.Remont drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca – Sompolno – Kłodawa – Dąbie na odc. od m.Kłodawa do m. Krzewata w granicach istniejącego pasa drogowego – Etap 1 2.Przebudowa przepustu zlokalizowanego pod drogą wojewódzka nr 263 w m. Kłodawa

Joanna Olejniczak
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 12-03-2021 17:34:00
Placing offers : 01-04-2021 12:00:00
Offers opening : 01-04-2021 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie nr 2021BZP0001722701.pdf pdf 116.39 2021-03-12 17:34:00 Proceeding
formularze edyt.docx docx 44.54 2021-03-12 17:34:00 Proceeding
projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 302 2021-03-12 17:34:00 Proceeding
SWZ_263.pdf pdf 647.23 2021-03-12 17:34:00 Proceeding
WZORY_PROTOKOLY - TOM IV SWZ.ZIP ZIP 36.71 2021-03-12 17:34:00 Proceeding
materiały.7z 7z 123874.9 2021-03-12 17:34:00 Proceeding
modyfikacja SWZ 18.03.2021.pdf pdf 365.91 2021-03-19 09:06:36 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 43.25 2021-03-19 09:06:36 Public message
odpowiedzi na pytania 26.03.2021.pdf pdf 404.14 2021-03-26 15:41:24 Public message
Ogłoszenie nr 2021BZP_0002392901.pdf pdf 43.31 2021-03-26 15:41:24 Public message
zbiorcze zestawienie ofert 01.04.21.pdf pdf 362.07 2021-04-01 12:29:48 Public message
ONO_263.pdf pdf 364.09 2021-04-14 12:32:08 Public message
OZU_ogłoszenie nr 2021BZP0004259601.pdf pdf 61.45 2021-04-29 11:47:54 Public message

Announcements

2021-04-29 11:47 Marta Kozłowska ogłoszenie o wyniku postępowania

OZU_ogłoszenie nr 20 [...].pdf

2021-04-14 12:32 Zamówienia Publiczne informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ONO_263.pdf

2021-04-01 12:29 Marta Kozłowska zestawienie ofert

zbiorcze zestawienie [...].pdf

2021-03-26 15:41 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Ogłoszenie nr 2021BZ [...].pdf

2021-03-19 09:06 Marta Kozłowska Modyfikacja SWZ i zmiana terminu składania ofert

modyfikacja SWZ 18.0 [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1990