Proceeding: WL.2370.7.2021 Remont i przebudowa istniejących garaży ze zmianą sposobu użytkowania na budynek garażowo-magazynowy z zapleczem technicznym KP PSP w Lipsku

Karolina Rempalska
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie Department: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
Deadlines:
Published : 12-03-2021 18:40:00
Placing offers : 29-03-2021 10:00:00
Offers opening : 29-03-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1 oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Pliki należy opatrzyć:


W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy w szczególności do:

  • zadawania pytań Zamawiającemu,

  • odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • przesłania odwołania.


Informujemy, że postępowanie prowadzone jest przez pełnomocnika ustanowionego na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.): PEŁNOMOCNIK: Kasterski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka Komandytowa ul. Grzybowska 80/82, Budynek „KOLMEX” lok. 558, 00-844 Warszawa, tel.: (22) 661 52 91, faks: (22) 661 52 90 NIP: 527-215-47-19, REGON: 013099860, KRS: 0000187346


Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu z 12.03.2021.pdf pdf 115.29 2021-03-12 18:40:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 364.39 2021-03-12 18:40:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Klauzula informacyjna.pdf pdf 46.86 2021-03-12 18:40:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 401.05 2021-03-12 18:40:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ -link- - dokumentacja techniczna.txt txt 0.04 2021-03-12 18:40:00 Proceeding
Załączniki edytowalne nr 1-5 do SWZ.docx docx 47.8 2021-03-12 18:40:00 Proceeding
Załączniki edytowalne nr 7-8 do SWZ.docx docx 21.49 2021-03-12 18:40:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert z 29.03.2021.pdf pdf 69.77 2021-03-29 13:48:56 Public message
2021-04-12 WL.2370.7.2021 informacja o wyborze.pdf pdf 551.63 2021-04-12 16:54:38 Public message

Announcements

2021-04-12 16:54 Karolina Rempalska Zamawiający udostępnia informację o wyborze z 12.04.2021.

2021-04-12 WL.2370.7 [...].pdf

2021-03-29 13:48 Karolina Rempalska Zamawiający udostępnia informację z otwarcia ofert z 29.03.2021.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-03-29 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 840 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 744