Proceeding: I.271.6.2021 Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani

Marta Szymańska
Gmina Gostyń
Deadlines:
Published : 12-03-2021 14:34:00
Placing offers : 29-03-2021 10:00:00
Offers opening : 29-03-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 95.79 2021-03-12 14:34:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 225.31 2021-03-12 14:34:00 Proceeding
zał. 1 Dokumentacja projektowa.7z 7z 15377.99 2021-03-12 14:34:00 Proceeding
zał. 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz braku podstaw do wyklucze.doc doc 41 2021-03-12 14:34:12 Proceeding
zał. 3 Formularz ofertowy.doc doc 52 2021-03-12 14:34:15 Proceeding
zał. 4 Wykaz robót budowlanych.doc doc 46 2021-03-12 14:34:17 Proceeding
zał. 5 Wykaz osób.doc doc 46.5 2021-03-12 14:34:20 Proceeding
zał. 6 Projekt Umowy.pdf pdf 239.17 2021-03-12 14:34:23 Proceeding
zał. 7 Zobowiązanie.doc doc 44 2021-03-12 14:34:25 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 264.73 2021-03-29 11:28:02 Public message
informacja o wyborze oferty.pdf pdf 450.59 2021-04-16 10:13:13 Public message

Announcements

2021-04-16 10:13 Marta Szymańska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2021-03-29 11:28 Marta Szymańska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-03-29 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: 650 000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 704