Proceeding: IR.271.1.2021 Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej

Zamówienia Publiczne
Gmina Zebrzydowice Department: Referat Strategii Rozwoju i Inwestycji Gminnych
Deadlines:
Published : 09-03-2021 11:01:00
Placing offers : 23-03-2021 10:00:00
Offers opening : 23-03-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie_o_zamowieniu_09_03_2021.pdf pdf 120.83 2021-03-09 11:01:00 Proceeding
SWZ.docx docx 96.82 2021-03-09 11:01:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 442.2 2021-03-09 11:01:00 Proceeding
SWZ_zalacznik1_formularz_ofertowy.docx docx 33.29 2021-03-09 11:01:00 Proceeding
SWZ_zalacznik2_wzor_umowy.pdf pdf 324.68 2021-03-09 11:01:00 Proceeding
SWZ_zalacznik3_ST.pdf pdf 115.7 2021-03-09 11:01:00 Proceeding
SWZ_zalacznik4_przedmiar_robot.pdf pdf 28.79 2021-03-09 11:01:00 Proceeding
Odpowiedz_na_zapytania_19_03_2021_skan.pdf pdf 813.26 2021-03-19 08:49:06 Public message
Odpowiedzi_na_zapytania_19_03_2021.docx docx 21.73 2021-03-19 08:49:06 Public message
SWZ_zalacznik2_wzor_umowy_19_03_2021.pdf pdf 322.65 2021-03-19 09:54:44 Public message
Protokol_otwarcia_ofert_w_dniu_23_03_2021_r.docx docx 16.23 2021-03-23 13:32:29 Public message
Protokol_otwarcia_ofert_w_dniu_23_03_2021_r.pdf pdf 61.88 2021-03-23 13:32:29 Public message
Ogloszenie_o_wyborze_oferty_z_dnia_7_04_2021_r.docx docx 20.76 2021-04-07 11:24:56 Public message
Ogloszenie_o_wyborze_oferty_z_dnia_7_04_2021_r.pdf pdf 67.79 2021-04-07 11:24:56 Public message
Ogloszenie_o_wyniku_postepowania_z_BZP_z_dnia_15_04_2021_r.pdf pdf 64.6 2021-04-15 13:56:15 Public message

Announcements

2021-04-15 13:56 Zamówienia Publiczne Dzień dobry,
w załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania.
Natalia Frogowska

Ogloszenie_o_wyniku_ [...].pdf

2021-04-07 11:24 Zamówienia Publiczne Dzień dobry,
w załączeniu ogłoszenie o wyborze oferty.
Natalia Frogowska

Ogloszenie_o_wyborze [...].docx

Ogloszenie_o_wyborze [...].pdf

2021-03-23 13:32 Zamówienia Publiczne Dzień dobry,
w załączeniu protokół otwarcia ofert.
Natalia Frogowska

Protokol_otwarcia_of [...].docx

Protokol_otwarcia_of [...].pdf

2021-03-23 10:00 Buyer message Na realizację zadania Zamawiający zamierza przeznaczyć 300 000 zł
2021-03-19 09:54 Zamówienia Publiczne W załączeniu wzór umowy uwzględniający zapytania.

SWZ_zalacznik2_wzor_ [...].pdf

2021-03-19 08:49 Zamówienia Publiczne Dzień dobry,
w załączeniu odpowiedzi na zapytania.
Natalia Frogowska

Odpowiedz_na_zapytan [...].pdf

Odpowiedzi_na_zapyta [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 555