Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00013599/01 Modernizacja dróg gruntowych – wzmocnienie płytami Yomb – ul. Legionów

Jarosław Mikołajski
Urząd Miasta Starogard Gdański
Deadlines:
Published : 05-03-2021 09:13:00
Placing offers : 22-03-2021 10:00:00
Offers opening : 22-03-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy - oferty ostateczne
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 119.39 2021-03-05 09:13:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 217.23 2021-03-05 09:13:00 Proceeding
Wzór umowy.pdf pdf 105.42 2021-03-05 09:13:00 Proceeding
Dokumentacja.zip zip 1120.34 2021-03-05 09:13:00 Proceeding
Formularz ofertowy.odt odt 32.89 2021-03-05 09:13:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert 271.6.2021.pdf pdf 93.14 2021-03-22 15:12:54 Public message
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych 271.6.2021 (1).pdf pdf 91.84 2021-04-14 10:28:28 Public message
Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf pdf 92.62 2021-04-14 10:36:39 Public message

Announcements

2021-04-14 10:36 Jarosław Mikołajski W załączeniu zamawiający zamieszcza informację o wyborze oferty.

Zawiadomienie o wyni [...].pdf

2021-04-14 10:28 Jarosław Mikołajski W załączeniu zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert dodatkowych.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-03-22 15:12 Anna Szyszkowska – Marquardt W załączeniu zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-03-22 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 300.000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Uwaga! Załączniki dodane w tym miejscu mogą zostać udostępnione publicznie na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych. Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1429