Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-810/21/40/IR Dostawy materiałów sanitarnych

Deadlines:
Published : 04-03-2021 15:30:00
Placing offers : 16-03-2021 10:00:00
Offers opening : 16-03-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ-WZP-810.40.pdf pdf 845.24 2021-03-04 15:30:00 Proceeding
Załączniki 1-2 do edycji.doc doc 195.5 2021-03-04 15:30:00 Proceeding
Zał 3a - Opis przedmiotu zamówienia_Formularz cenowy.xlsx xlsx 17.33 2021-03-04 15:30:00 Proceeding
Zał 3b - Opis przedmiotu zamówienia_Formularz cenowy.xlsx xlsx 18.79 2021-03-04 15:30:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 108.94 2021-03-04 15:30:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 52.86 2021-03-16 12:00:07 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 62 2021-03-16 12:00:07 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zd 1.pdf pdf 66.11 2021-03-24 10:18:50 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zd 2.pdf pdf 65.94 2021-03-24 10:18:50 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 81.28 2021-04-06 07:51:07 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.25 2021-03-11 14:12:50 Public message
Odpowiedzi na pytania Wykonawców.pdf pdf 127.94 2021-03-11 14:12:50 Public message

Announcements

2021-04-06 07:51 Piotr Sobieraj Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2021-03-24 10:18 Piotr Sobieraj Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zd. nr 1 i 2

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-03-16 12:00 Piotr Sobieraj Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].doc

2021-03-16 10:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 126 099,91 PLN Brutto, w podziale na zadania:
- Zadanie nr 1 - 51 665,10;
- Zadanie nr 2 - 74 434,81.
2021-03-11 14:12 Piotr Sobieraj Odpowiedzi na pytania i zmiana SWZ wraz ze zmianą Ogłoszenia w zakresie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 529