Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.3.2021 Zakup sprzętu biurowego wraz dostawą, wniesieniem i montażem w nowo budowanym Przedszkolu przy Szkole Podstawowej im. Leopolda Staffa we Włynkówku

Monika Andrzejewska
Urząd Gminy Słupsk
Deadlines:
Published : 26-02-2021 08:49:00
Placing offers : 09-03-2021 10:00:00
Offers opening : 09-03-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.zip zip 266.98 2021-02-26 08:49:00 Proceeding
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 87.65 2021-02-26 08:49:00 Proceeding
zawiadomienie o wyborze.pdf pdf 86.68 2021-03-16 14:08:11 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 60.47 2021-04-19 09:35:50 Public message
ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf pdf 51.61 2021-04-19 09:37:34 Public message
informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 80.12 2021-03-09 13:52:19 Public message

Announcements

2021-04-19 09:37 Monika Andrzejewska ogłoszenie o wykonaniu umowy

ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2021-04-19 09:35 Monika Andrzejewska ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-03-16 14:08 Monika Andrzejewska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-03-09 13:52 Monika Andrzejewska Informacja z otwarcia ofert.

informacja_z_otwarci [...].pdf

2021-03-09 10:00 Buyer message Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 34 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 579