Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00010381/01 Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2324G w zakresie budowy zatok parkingowych wzdłuż drogi powiatowej Nr 2324G Port Rybacki – Jantar w m. Jantar, ul. Morska. Gmina Stegna.

Magda Wożniak
Powiat Nowodworski
Deadlines:
Published : 24-02-2021 16:03:00
Placing offers : 16-03-2021 10:00:00
Offers opening : 16-03-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 114.11 2021-02-24 16:03:00 Proceeding
2. SWZ.pdf pdf 762.33 2021-02-24 16:03:00 Proceeding
2. SWZ.pdf.XAdES XAdES 5.26 2021-02-24 16:03:00 Proceeding
3. Projekt architektoniczo -budowlany.pdf pdf 4092.28 2021-02-24 16:03:00 Proceeding
4. Przedmiar robót.pdf pdf 2099.8 2021-02-24 16:03:00 Proceeding
5. STWiORB.pdf pdf 2380.99 2021-02-24 16:03:00 Proceeding
6. Zał nr 1 Formularz of. - edyt..docx docx 48.08 2021-02-24 16:03:00 Proceeding
7. Zał. nr 2 Oświadczenie - edyt..docx docx 44.36 2021-02-24 16:03:00 Proceeding
8. Zał. nr 3 Oświadczenie - edyt..docx docx 44.69 2021-02-24 16:03:00 Proceeding
9. Zał. nr 4 Zobowiązanie - edyt..docx docx 43.16 2021-02-24 16:03:00 Proceeding
11. Zał. nr 6 Wykaz osób - edyt..docx docx 44.68 2021-02-24 16:03:00 Proceeding
10. Zał. nr 5 Wykaz robót - edyt..docx docx 43.53 2021-02-24 16:03:00 Proceeding
13. Informacje z otwarcia ofert.pdf pdf 250.56 2021-03-16 15:26:18 Public message
14. zawiadomienie o wyborze Wykonawcy-sig.pdf pdf 320.1 2021-03-24 12:40:13 Public message
15. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia..pdf pdf 63.32 2021-04-13 14:30:51 Public message
12. Odpowiedż nr 1 na zapytania wykonawców-sig.pdf pdf 344.59 2021-03-10 16:17:07 Public message
1a. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1.pdf pdf 34.03 2021-03-11 07:51:54 Public message
16. Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf pdf 50.12 2021-11-23 08:35:42 Public message

Announcements

2021-11-23 08:35 Roman Gaza 16. Ogłoszenie o wykonaniu umowy

16. Ogłoszenie o wyk [...].pdf

2021-04-13 14:30 Roman Gaza 15. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

15. Ogłoszenie o udz [...].pdf

2021-03-24 12:40 Roman Gaza Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

14. zawiadomienie o [...].pdf

2021-03-16 15:26 Roman Gaza 13. Informacja z otwarcia ofert

13. Informacje z otw [...].pdf

2021-03-16 15:01 Roman Gaza Zamawiający Powiat Nowodworski, działając zgodnie z art. 222, ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm., dalej jako ustawa Pzp), informuje, że na sfinansowanie zamówienia przeznacza kwotę gross w wysokości: 499796,53 zł.
2021-03-16 10:00 Buyer message 499796,53
2021-03-11 07:51 Roman Gaza 1a. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1

1a. Ogłoszenie o zmi [...].pdf

2021-03-10 16:17 Roman Gaza W załączeniu publikujemy odpowiedzi na zadane pytania oraz zmianę SWZ z terminem składania ofert

12. Odpowiedż nr 1 n [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 953