Proceeding: BZP-AZ/262-2/21 Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie

Marta Mikulska-Nawacka
Akademia Morska w Szczecinie
Deadlines:
Published : 24-02-2021 12:43:00
Placing offers : 04-03-2021 10:00:00
Offers opening : 04-03-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 118.22 2021-02-24 12:43:00 Proceeding
SWZ.BZP-AZ.262-2.21.docx docx 306.69 2021-02-24 12:43:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ formularz oferty.docx docx 19.53 2021-02-24 12:43:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 14.19 2021-02-24 12:43:00 Proceeding
informacja o wynikach postępowania AZ 2.doc doc 117.5 2021-03-12 12:31:06 Public message
ogloszenie o wyniku postepowania.pdf pdf 100.38 2021-03-26 14:21:38 Public message
informacja z otwarcia ofert AZ 2.doc doc 54 2021-03-04 12:40:13 Public message

Announcements

2021-03-26 14:21 Jarosław Sobczak Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogloszenie o wyniku [...].pdf

2021-03-12 12:31 Marta Mikulska-Nawacka Dzień dobry,
w załączniku zamieszczam informację o wynikach postępowania.

informacja o wynikac [...].doc

2021-03-04 12:40 Marta Mikulska-Nawacka informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].doc

2021-03-04 10:00 Buyer message Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi:
zadanie 1 - 15900,00 zł brutto
zadanie 2 - 5600,00 zł brutto
zadanie 3 - 4600,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 388