Proceeding: WL.2370.3.2021 Zakup energii cieplnej z sieci ciepłowniczej oraz świadczenie usług dystrybucji energii cieplnej

Karolina Rempalska
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie Department: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
Deadlines:
Published : 24-02-2021 11:11:00
Placing offers : 04-03-2021 10:00:00
Offers opening : 04-03-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1 oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Pliki należy opatrzyć:


W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy w szczególności do:

  • zadawania pytań Zamawiającemu,

  • odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • przesłania odwołania.


Informujemy, że postępowanie prowadzone jest przez pełnomocnika ustanowionego na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.): PEŁNOMOCNIK: Kasterski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka Komandytowa ul. Grzybowska 80/82, Budynek „KOLMEX” lok. 558, 00-844 Warszawa, tel.: (22) 661 52 91, faks: (22) 661 52 90 NIP: 527-215-47-19, REGON: 013099860, KRS: 0000187346


Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu z 24.02.2021.pdf pdf 108.28 2021-02-24 11:11:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 244.58 2021-02-24 11:11:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - klauzula informacyjna.pdf pdf 46.6 2021-02-24 11:11:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - wzór umowy.docx docx 44.75 2021-02-24 11:11:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 78.29 2021-02-24 11:11:00 Proceeding
Załączniki nr 1-5 do SWZ.docx docx 47.41 2021-02-24 11:11:00 Proceeding
Wyjaśnienia nr 1 do SWZ z 02.03.2021.pdf pdf 87.41 2021-03-02 17:25:39 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - wzór umowy po zmianach z 02.03.2021.docx docx 46.19 2021-03-02 17:25:40 Proceeding
Informacja o wyborze oferty WL.2370.3.2021 z 16.03.2021.pdf pdf 115.02 2021-03-16 15:46:57 Public message
Informacja z otwarcia ofert z 04.03.2021.pdf pdf 87.27 2021-03-04 15:09:08 Public message

Announcements

2021-03-16 15:46 Karolina Rempalska Zamawiający udostępnia informację o wyborze oferty z 16.03.2021.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-03-04 15:09 Karolina Rempalska Zamawiający udostępnia informację z otwarcia ofert z 04.03.2021.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-03-04 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 589 225,10 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 562