Proceeding: ZP/1/2021 Usługa transportu odpadów

Deadlines:
Published : 23-02-2021 14:03:00
Placing offers : 03-03-2021 10:00:00
Offers opening : 03-03-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP_1_2021 - SWZ - TRYB PODSTAWOWY.zip zip 768.5 2021-02-23 14:03:00 Proceeding
ZP_1_2021 - Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 100.77 2021-02-23 14:03:00 Proceeding
ZP_1_2021_informacja o wyniku postępowania_Część nr 1.pdf pdf 162.25 2021-03-17 14:43:18 Public message
ZP_1_2021_informacja o wyniku postępowania_Część nr 2.pdf pdf 60.99 2021-04-01 12:27:14 Public message
ZP_1_2021 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.49 2021-02-24 10:13:06 Public message
ZP_1_2021_Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 198.14 2021-03-03 13:07:41 Public message

Announcements

2021-04-01 12:27 Krzysztof Pałaszewski W załączeniu informacja o wyniku postępowania w zakresie części nr 2.

ZP_1_2021_informacja [...].pdf

2021-03-17 14:43 Krzysztof Pałaszewski W załączeniu informacja o wyniku postępowania w zakresie części nr 1.

ZP_1_2021_informacja [...].pdf

2021-03-03 13:07 Krzysztof Pałaszewski W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

ZP_1_2021_Informacja [...].pdf

2021-03-03 10:00 Buyer message Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 Pzp, przekazuje informacje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 686 586,00 zł, w tym na poszczególne części:
Część nr 1 - 661 125,00 zł
Część nr 2 - 25 461,00 zł
2021-02-24 10:13 Krzysztof Pałaszewski W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

ZP_1_2021 - Ogłoszen [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 886