Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WI.271.1.3.2021 "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” dla robót budowlanych w ramach zadania p.n. „Rozbudowa remizy OSP w Chełmsku Śląskim”

Michał Salata
Gmina Lubawka Department: BK
Deadlines:
Published : 02-03-2021 11:56:00
Placing offers : 09-03-2021 10:00:00
Offers opening : 09-03-2021 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zapytania ofertowego.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków lub zgodnie z ust. XIII zapytania ofertowego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
UMOWA Nr 25-2021 2.3.2021 roboty budowlane - Janex.pdf pdf 6834.88 2021-03-02 11:56:00 Proceeding
Dane identyfikacyjne.xlsx xlsx 8.43 2021-03-02 11:56:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Istotne dla stron postanowienia umowy.doc doc 78.5 2021-03-02 11:56:00 Proceeding
Załącznik nr 2 oświadczenie i 3 klauzula RODO.doc doc 41.5 2021-03-02 11:56:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe Inspektor nadzoru.doc doc 122 2021-03-02 11:56:00 Proceeding
dezycja Pozwolenia na budowę.pdf pdf 6063.3 2021-03-02 11:56:00 Proceeding
PBW rozbudowy OSP Chełmsko Śl. str 1-47.pdf pdf 26036.39 2021-03-02 11:56:00 Proceeding
PBW rozbudowy OSP Chełmsko Śl. str 48-67.pdf pdf 18476.41 2021-03-02 11:56:00 Proceeding
STWiOR sst 01 roboty budowlane OSP Chełmsko Śl.pdf pdf 46.59 2021-03-02 11:56:00 Proceeding
STWiOR sst 02- inst. elektryczna.pdf pdf 82.41 2021-03-02 11:56:00 Proceeding
STWiOR WO .pdf pdf 94.18 2021-03-02 11:56:00 Proceeding

Announcements

2021-03-10 13:03 Michał Salata Zgodnie z ust. XIII Zapytania ofertowego nr WI.1.271.3.2021 z przykrością informuję o unieważnieniu postępowania.
2021-03-09 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 4500 zł brutto.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z ust. III zapytania ofertowego 1 service - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Zgodny z ust. IV zapytania ofertowego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Dyspozycyjność Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 40% Zgodnie z ust. V pkt. 4 ppkt. 2 - za 2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu – 40 pkt - za 1 dodatkowy obowiązkowy dzień pobytu na placu budowy – 20 pkt - za brak dodatkowych dni pobytu na placu budowy – 0 pkt Proszę określić ilość dodatkowych dni wpisując 0, 1, 2 lub więcej. (0)
6 Dane identyfikacyjne - Proszę uzupełnić i załączyć tabele w formacie arkusza kalkulacyjnego zgodnego z załączonym wzorem. Attachment required (0)
7 Termin związania ofertą - Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Proszę wpisać "akceptuje". (0)
Unlock the form

The number of page views: 2040