Proceeding: 33/2021 Dostawa w latach 2021-2022 samochodów ratowniczo-gaśniczych

Deadlines:
Published : 19-02-2021 12:51:00
Placing offers : 09-04-2021 09:00:00
Offers opening : 09-04-2021 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021-OJS035-085261-pl.pdf pdf 153.04 2021-02-19 12:51:00 Proceeding
SWZ.doc doc 251.5 2021-02-19 12:51:00 Proceeding
Zalacznik nr 9 do SWZ - Klauzula kodyfikacyjna.doc doc 29.5 2021-02-19 12:51:00 Proceeding
Zalacznik nr 1 do SWZ - Druk oferta.docx docx 34.68 2021-02-19 12:51:00 Proceeding
Zalacznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy.xls xls 32 2021-02-19 12:51:00 Proceeding
Zalacznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.doc doc 280.5 2021-02-19 12:51:00 Proceeding
Zalacznik nr 4 do SWZ - Rozdzielnik.doc doc 48.5 2021-02-19 12:51:00 Proceeding
Zalacznik nr 5A do SWZ - Wymagania Techniczo-Uzytkowe (WTU) - sredni samochod.doc doc 409.5 2021-02-19 12:51:00 Proceeding
Zalacznik nr 5B do SWZ - Wymagania Techniczno-Użytkowe (WTU) - ciezki samochod -10m3.doc doc 364.5 2021-02-19 12:51:00 Proceeding
Zalacznik nr 5C do SWZ - Wymagania Techniczno-Użytkowe (WTU) - samochod lotniskowy- 8 m3.doc doc 356 2021-02-19 12:51:00 Proceeding
Zalacznik nr 6 do SWZ - Karta katalogowa.doc doc 73 2021-02-19 12:51:00 Proceeding
Zalacznik nr 7 do SWZ - Program szkolenia.doc doc 78 2021-02-19 12:51:00 Proceeding
Zalacznik nr 8 do SWZ - Klauzula jakosciowa.docx docx 18.86 2021-02-19 12:51:00 Proceeding
Zalacznik nr 10 do SWZ - Protokol zakonczenia postepowania reklamacyjnego.docx docx 18.1 2021-02-19 12:51:00 Proceeding
Zalacznik nr 11 do SWZ - karta informacyjna.docx docx 25.75 2021-02-19 12:51:00 Proceeding
Zalacznik nr 12 do SWZ - Wykaz dostaw.doc doc 36 2021-02-19 12:51:00 Proceeding
Wyjasnienia, zmiana tresci SWZ - 12.03.doc doc 108 2021-03-12 11:46:44 Public message
Zalacznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy - PO AKTULIAZACJI 12.03.doc doc 285 2021-03-12 11:46:44 Public message
notice.pdf pdf 73.15 2021-03-15 16:00:04 Public message
Wyjasnienia, zmiana tresci SWZ - 15.03.doc doc 81.5 2021-03-15 16:00:04 Public message
Wyjasnienia tresci SWZ - 17.03.doc doc 32 2021-03-17 14:30:32 Public message
Wyjasnienia tresci SWZ - 16.03.doc doc 65.5 2021-03-16 15:03:05 Public message
Zmiana tresci SWZ - 22.03.doc doc 32 2021-03-22 10:51:53 Public message
2021-OJS056-141304-pl.pdf pdf 66.6 2021-03-22 10:51:53 Public message
notice.pdf pdf 9.15 2021-03-22 10:51:53 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ - 26.03.2021r..doc doc 85 2021-03-26 13:48:00 Public message
Zmiana SWZ - 29.03.2021r..doc doc 27 2021-03-29 14:24:31 Public message
Zmiana ogłoszenia.pdf pdf 72.79 2021-03-29 14:24:31 Public message
Wyjaśnienia i zmiana SWZ - 30.03.2021r..doc doc 48 2021-03-30 12:37:04 Public message
Zmian SWZ - 01.04.2021r..doc doc 26 2021-04-01 14:00:33 Public message
notice.pdf pdf 73.91 2021-04-01 14:00:33 Public message
informacja z otwarcia ofert.doc doc 68.5 2021-04-09 10:52:02 Public message
2021-OJS048-120564-pl.pdf pdf 81.97 2021-03-10 09:29:43 Public message
Zmiana tresci SWZ.doc doc 32.5 2021-03-10 09:29:43 Public message
Zalacznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy PO AKTUALIZACJI 05.03.doc doc 291 2021-03-05 13:43:52 Public message
Zalacznik nr 5B do SWZ - Wymagania Techniczno-Użytkowe (WTU) - ciezki samochod -10m3 PO AKTUALIZACJI 05.03.doc doc 364.5 2021-03-05 13:43:52 Public message
Zalacznik nr 5C do SWZ - Wymagania Techniczno-Użytkowe (WTU) - samochod lotniskowy- 8 m3 PO AKTUALIZACJI 05.03.doc doc 356 2021-03-05 13:43:52 Public message
Zalacznik nr 13 do SWZ - Zestawienie ilosciowo-wartosciowe-średni samochód.xlsx xlsx 21.75 2021-03-05 13:43:52 Public message
Zalacznik nr 14 do SWZ - Zestawienie ilościowo-wartościowe-ciężki samochód 10m3.xlsx xlsx 19.97 2021-03-05 13:43:52 Public message
Zalacznik nr 15 do SWZ - Zestawienie ilościowo-wartościowe-ciężki lotniskowy samochód.xlsx xlsx 18.98 2021-03-05 13:43:52 Public message
Zmiana tresci SWZ.doc doc 60.5 2021-03-05 13:43:52 Public message
Wyjasnienia, zmiana tresci SWZ - 09.03.doc doc 64.5 2021-03-09 14:18:16 Public message
Informacja z art. 222 ust 4.docx docx 14.05 2021-04-06 13:26:39 Public message

Announcements

2021-04-09 10:52 Agata Modrzewska Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].doc

2021-04-09 09:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja z art. 22 [...].docx

2021-04-01 14:00 Emilia Polak Zmiana treści SWZ

Zmian SWZ - 01.04.20 [...].doc

notice.pdf

2021-03-30 12:37 Emilia Polak Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ

Wyjaśnienia i zmiana [...].doc

2021-03-29 14:24 Emilia Polak Zmiana treści SWZ

Zmiana SWZ - 29.03.2 [...].doc

Zmiana ogłoszenia.pd [...].pdf

2021-03-29 14:08 Emilia Polak The message was withdrawn by the Buyer.
2021-03-26 13:48 Emilia Polak Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienia treści S [...].doc

2021-03-26 13:30 Emilia Polak The message was withdrawn by the Buyer.
2021-03-22 10:51 Emilia Polak Zmiana treści SWZ

Zmiana tresci SWZ - [...].doc

2021-OJS056-141304-p [...].pdf

notice.pdf

2021-03-17 14:30 Agata Modrzewska Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjasnienia tresci S [...].doc

2021-03-16 15:03 Agata Modrzewska Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjasnienia tresci S [...].doc

2021-03-15 16:00 Agata Modrzewska Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ

notice.pdf

Wyjasnienia, zmiana [...].doc

2021-03-12 11:46 Agata Modrzewska Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ

Wyjasnienia, zmiana [...].doc

Zalacznik nr 3 do SW [...].doc

2021-03-10 09:29 Agata Modrzewska Zmiana treści SWZ

2021-OJS048-120564-p [...].pdf

Zmiana tresci SWZ.do [...].doc

2021-03-09 14:18 Agata Modrzewska Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ

Wyjasnienia, zmiana [...].doc

2021-03-05 13:43 Agata Modrzewska Zmiana treści SWZ

Zalacznik nr 3 do SW [...].doc

Zalacznik nr 5B do S [...].doc

Zalacznik nr 5C do S [...].doc

Zalacznik nr 13 do S [...].xlsx

Zalacznik nr 14 do S [...].xlsx

Zalacznik nr 15 do S [...].xlsx

Zmiana tresci SWZ.do [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2012