Proceeding: 22/2021/TP/DZP Wykonanie koncepcji, dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla zadania pn:„ Modernizacja na potrzeby CIITT pomieszczeń Katedry Hodowli Koni i Jeździectwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt ul. Prawocheńskiego 2 w Olsztynie

Deadlines:
Published : 19-02-2021 10:16:00
Placing offers : 04-03-2021 10:00:00
Offers opening : 04-03-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 125.87 2021-02-19 10:16:00 Proceeding
SWZ.zip zip 7973.66 2021-02-19 10:16:00 Proceeding
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 1281.77 2021-04-09 20:00:04 Public message
Modyfikacja treści SWZ.pdf pdf 344.05 2021-02-25 15:17:09 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 32.26 2021-02-25 15:22:27 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 402.52 2021-03-05 11:58:56 Public message

Announcements

2021-04-09 20:00 Barbara Drozd Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-03-05 11:58 Barbara Drozd Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-03-04 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto:159 000,00 zł
2021-02-25 15:22 Barbara Drozd Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-02-25 15:17 Barbara Drozd Modyfikacja treści SWZ

Modyfikacja treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 614