Proceeding: D-1/2021 DOSTAWY RĘKAWIC JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM DR. LUDWIKA BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU

Deadlines:
Published : 19-02-2021 09:22:00
Placing offers : 03-03-2021 10:00:00
Offers opening : 03-03-2021 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 129.6 2021-02-19 09:22:00 Proceeding
SWZ Rękawice 2021.doc doc 375.5 2021-02-19 09:22:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.doc doc 45 2021-02-19 09:22:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ opis przedmiotu zamówienia.doc doc 55 2021-02-19 09:22:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - JEDZ.doc doc 184.5 2021-02-19 09:22:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Informacje dot. Wykonawcy.doc doc 32 2021-02-19 09:22:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wzór umowy.doc doc 92.5 2021-02-19 09:22:00 Proceeding
wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 791.73 2021-03-17 13:00:44 Public message
Wyjasnienia 25.02.pdf pdf 13991.5 2021-02-25 13:25:48 Public message
Zestawienie zbiorcze na platformę.pdf pdf 395.24 2021-03-03 12:07:33 Public message
Oferty.rar rar 33001.38 2021-03-03 12:08:10 Public message
Sprostowanie do SWZ - platforma.pdf pdf 504.55 2021-03-09 12:11:53 Public message

Announcements

2021-03-17 13:00 Ewa Sempowicz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty D-1/2021

wybór najkorzystniej [...].pdf

2021-03-09 12:11 Ewa Sempowicz Sprostowanie do SWZ

Sprostowanie do SWZ [...].pdf

2021-03-03 12:08 Ewa Sempowicz Oferty

Oferty.rar

2021-03-03 12:07 Ewa Sempowicz Zestawienie zbiorcze D-1/2021

Zestawienie zbiorcze [...].pdf

2021-03-03 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 730 000,00 zł brutto
2021-02-25 13:25 Ewa Sempowicz Wyjaśnienia D-1/2021

Wyjasnienia 25.02.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 635