Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZZ-ZP-2375-01/21 Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

Deadlines:
Published : 19-02-2021 09:14:00
Placing offers : 25-03-2021 14:00:00
Offers opening : 25-03-2021 14:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
F620 SWZ Przetarg nieograniczony UE.pdf pdf 497.85 2021-02-19 09:14:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 139.52 2021-02-19 09:14:00 Proceeding
Zał nr 2 JEDZ.pdf pdf 81.03 2021-02-19 09:14:00 Proceeding
Zał nr 2 JEDZ.xml xml 246.15 2021-02-19 09:14:00 Proceeding
F178 Odpowiedź na pytania_zmiany do SWZ II.pdf pdf 400.31 2021-03-15 11:22:46 Public message
F178 Odpowiedź na pytania_zmiany do SWZ III.pdf pdf 439.26 2021-03-15 15:31:36 Public message
F178 Zmiany do SWZ.pdf pdf 144.29 2021-03-18 17:01:00 Public message
F028 Unieważnienie postępowania dla Pakietu III.pdf pdf 126.91 2021-03-26 15:56:38 Public message
F153 Ogłoszenie o wynikach postępowania.pdf pdf 183.8 2021-03-26 15:56:38 Public message
F617 Informacja o kwocie na realizację zamówienia.pdf pdf 212.61 2021-03-25 14:17:19 Public message
F489 Informacja o otwarciu ofert.pdf pdf 90.05 2021-03-25 14:59:22 Public message
F178 Odpowiedź na pytania_zmiany do SWZ.pdf pdf 187.25 2021-03-04 14:45:02 Public message

Announcements

2021-03-26 15:56 Agnieszka Jagiełło Dzień dobry,
Zamawiający publikuje unieważnienie postępowania dla zadań Pakietu III oraz ogłoszenie o wynikach postępowania.
Pozdrawiam
Agnieszka Jagiełło

F028 Unieważnienie p [...].pdf

F153 Ogłoszenie o wy [...].pdf

2021-03-25 14:59 Agnieszka Jagiełło Dzień dobry,
Zamawiający zamieszcza informację o otwarciu ofert w postępowaniu.
Pozdrawiam
Agnieszka Jagiełło

F489 Informacja o ot [...].pdf

2021-03-25 14:17 Agnieszka Jagiełło Dzień dobry,
Zamawiający zamieszcza informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.
Pozdrawiam
Agnieszka Jagiełło

F617 Informacja o kw [...].pdf

2021-03-18 17:01 Agnieszka Jagiełło Dzień dobry, Zamawiający publikuje zmiany do postępowania. Załącznik stanowiący część poufną zostanie przesłany drogą mailową do Wykonawców, którzy złożyli wniosek o udostępnienie części poufnej.
Pozdrawiam Agnieszka Jagiełło

F178 Zmiany do SWZ.p [...].pdf

2021-03-15 15:31 Agnieszka Jagiełło Dzień dobry, Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania do postępowania.
Pozdrawiam Agnieszka Jagiełło

F178 Odpowiedź na py [...].pdf

2021-03-15 11:22 Agnieszka Jagiełło Dzień dobry, Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania do postępowania.
Pozdrawiam Agnieszka Jagiełło

F178 Odpowiedź na py [...].pdf

2021-03-04 14:45 Agnieszka Jagiełło Dzień dobry,
Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania do postępowania.
Załącznik stanowiący część poufną zostanie przesłany drogą mailową do Wykonawców, którzy złożyli wniosek o udostępnienie części poufnej.

Pozdrawiam
Agnieszka Jagiełło

F178 Odpowiedź na py [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 975