Proceeding: 17/2021/TP/DZP Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Deadlines:
Published : 18-02-2021 17:36:00
Placing offers : 04-03-2021 10:00:00
Offers opening : 04-03-2021 16:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem zaufanym,

- lub podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 204.47 2021-02-18 17:36:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - formularz opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy.doc doc 148 2021-02-18 17:36:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 7002.94 2021-02-18 17:36:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 64.5 2021-02-18 17:36:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Ośwadczenie dotyczące podstaw wykluczenia.doc doc 60.5 2021-02-18 17:36:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Informacja dotycząca grupy kapitałowej.doc doc 58.5 2021-02-18 17:36:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.doc.pdf pdf 352.53 2021-02-18 17:36:00 Proceeding
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 308.8 2021-04-01 18:17:15 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 1266.84 2021-04-01 18:17:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1066.4 2021-03-05 18:01:56 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.98 2021-02-24 11:45:37 Public message
Zawiadomienie o zmianie terminu.pdf pdf 342.09 2021-02-24 11:45:37 Public message
Pytania i odpowiedzi nr 1.pdf pdf 1407.55 2021-02-26 09:28:08 Public message
Zmieniony,Załącznik nr 5 do SIWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 352.61 2021-02-26 09:28:08 Public message

Announcements

2021-04-01 18:17 Sylwia Niemiec Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-03-05 18:01 Sylwia Niemiec Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-03-04 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na realizację zamówienia w złotych:
Nr Części Kwota
1. 6 400,00
2. 6 000,00
3. 4 452,60
4. 2 460,00
5. 1 700,00
6. 1 845,00
7. 2 816,70
8. 984,00
9. 3 628,50
10. 3 800,00

2021-02-26 09:28 Sylwia Niemiec Pytania i odpowiedzi.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Zmieniony,Załącznik [...].pdf

2021-02-24 11:45 Sylwia Niemiec Zawiadomienie o zmianie terminu związania ofertą, składania i otwarcia ofert.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zawiadomienie o zmia [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 667